Cisac Biem

Musicautor

Музикален издател – физическо или юридическо лице, което е получило с издателски договор от автора или законните му наследници правото за издаване на произведението чрез графично възпроизвеждане, както и правото да разрешава на други лица публичното изпълнение и/или записването му върху материален носител и тиражирането на записите.

Музикален субиздател – физическо или юридическо лице, което е придобило чрез договор с музикален издател всички или някои от правата, отстъпени на последния, за част от територията, упомената в издателския договор.

 

Схема за дейността на музикалните издатели:

 

Схема за дейността на музикалните издатели