Контакти

Екип

Иван Димитров
Изпълнителен директор

Обща администрация

Ангелина Георгиева-Янкова
Офис мениджър
Кристина Стоянова
PR мениджър
0888 46 22 43
Вероника Чанева
PR експерт
0888 56 50 04

Правен отдел

Ефросина Саракинова
Главен юрисконсулт
Венета Груева
Юрисконсулт
Валентина Мишева
Юрисконсулт

Счетоводство

Даниела Николаева
Счетоводител

Лицензиране публично изпълнение

Момчил Даскалов
Мениджър “Лицензиране публично изпълнение”
Николай Костов
Сътрудник “Лицензиране публично изпълнение”

Лицензиране на концерти

Милена Демирева
Мениджър "Лицензиране концерти"
Росина Петрова
Мениджър "Лицензиране концерти"

Лицензиране телевизионни, кабелни, сателитни и радиооператори

Стоян Стоянов
Мениджър “Телевизионно и радиолицензиране”
Росица Занева
Мениджър "Препредаване и радиолицензиране"

Механични и дигитални права

Гергана Гайдажиева
Мениджър "Лицензиране механични и дигитални права"

Механично лицензиране

Михаела Профирова
Мениджър “Mеханично лицензиране и разпределение”

Дигитално лицензиране и международни отношения

Румяна Колева
Мениджър “Дигитално лицензиранe”, Международни отношения

Документация и разпределение

Фани Младенова
Ръководител “Документация и разпределение”
Силвия Тонева
Зам.-ръководител “Документация и разпределение”
Яна Новоселска
Документация български репертоар
Милена Михалкова
Документация чуждестранен репертоар
Хариета Делчева
Документация чуждестранен репертоар и разрешения за ползване
Мая Митрева
Документация чуждестранен репертоар
Ира Маркова
Разпределение авторски постъпления от чужбина
Христо Колев
Разпределение механични права
Здравина Скаричева
Разпределение дигитални права
Савина Иванова
Разпределение дигитални права
Михаела Профирова
Разпределение концерти
Мария Димитрова
Разпределение филми
Виолета Шарлопова
Разпределение филми
Полина Петрова
Телевизионно разпределение
Зюре Чаушева
Телевизионно разпределение
Димитър Шарков
Радио разпределение
Стела Стоянова
Радио разпределение
Антония Козарева
Радио разпределение

Регионални сътрудници туристически, търговски обекти и кина

Чавдар Павлов
област София
Иван Гроздев
област София
Бончо Бончев
област София
0884 15 26 18
Виолета Харалампиева
област София
0888 21 17 07
Йоанна Петкова
к.к. Слънчев бряг и региона, гр. Банско и региона
Светозар Кочев
к.к. Слънчев бряг и региона гр. Банско и региона
Златина Илиева
области Бургас (без к.к. Слънчев бряг), Сливен и Ямбол
Иво Баев
области Бургас (без к.к. Слънчев бряг), Сливен и Ямбол
0878 70 48 20
Приемна гр. Бургас
ул. “Любен Каравелов” № 8, атриум
056/830 230
Андрей Павлов
области Варна, Добрич и Шумен
Диян Димитров
област Търговище
Иван Иванов
област Кърджали