Music on hold

Music on hold е услуга, при която едно музикално произведение звучи при режим на изчакване по време на телефонен разговор. Съгласно ЗАПСП ползватели са лицата, предоставящи такава услуга, и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на възнагражденията е приет от Управителния съвет на Музикаутор.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”
rumyana_koleva@musicautor.org