Cisac Biem

Musicautor

Среща на CISAC, Музикаутор и Филмаутор с Министерство на културата

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

 

Годишната среща на Eвропейския комитет на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) се проведе за първи път в София, България на 6-7 април 2016 г. Домакинството на това събитие бе поверено на българските дружества за колективно управление на авторски права Музикаутор и Филмаутор.

 

Преди провеждането на форума генералният директор на CISAC Гади Орон се срещна с министъра на културата Вежди Рашидов, както и с членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ).

 

Гади Орон бе придружен от Вероник Деброс – генерален управител на Европейската група на авторските дружества (GESAC), Хосе Хорхе Летрия – председател на португалското дружество SPAutores, както и председател на Европейския комитет на CISAC, Митко Чаталбашев – регионален директор на CISAC за Европа, Ясен Козев – председател на Музикаутор, Иван Димитров – изпълнителен директор на Музикаутор, Мария Палаурова – изпълнителен директор на Филмаутор, и други.

 


„Това е най-големият комитет на CISAC, който събира повече от 40 дружества за колективно управление на права и над 100 техни представители“, каза Гади Орон на министър Вежди Рашидов. Той обясни, че близо 30 милиона души по целия свят са ангажирани в културните индустрии, което представлява около 3% от световния БВП.


Генералният директор на CISAC изтъкна ролята на творците за икономиката, като заяви, че подкрепата за авторите е от ключово значение за институциите, ако искат да видят процъфтяващо бъдеще за творческите индустрии в България.


Министърът на културата се съгласи, като отбеляза, че други държави поставят културата на трето или четвърто място сред икономическите си приоритети. Той подчерта, че развитието на културата е съществено не просто само по себе си, но за обществото като цяло.


По време на срещата с членовете на СЕМ Гади Орон коментира: „Не мога да приема, че авторите няма да получават справедливи възнаграждения, защото някакви хора злоупотребяват със закона.“ Той добави, че частни компании не трябва да финансират своите дейности на гърба на авторите, като използват техните творби, без да заплащат необходимите за това възнаграждения. „Авторите трябва да получават това, което са изработили в крайна сметка“, каза Гади Орон. „В момента дружествата за колективно управление на авторски права в България са в позицията да не могат да събират това, което би трябвало да събират, а авторите да не получават това, което би трябвало да получават. Именно затова те се нуждаят от подкрепата на българските власти.“


Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров обясни, че България събира близо осем пъти по-малко, отколкото Хърватия, например. „Трябва да отбележа, че приходите на Музикаутор през 2015 г. отбелязват ръст от близо 50% спрямо предходната година. Въпреки усилията ни в последните години, обаче, България е под средните стойности за целия свят, когато говорим за събрани възнаграждения на глава от населението“, изтъкна Иван Димитров. Той подчерта, че съществена роля за това имат българските институции, които трябва да съдействат чрез създаване на благоприятна среда и добра регулаторна рамка.


Членовете на СЕМ се съгласиха с направените констатации и предложиха да се проведе информационна кампания, която да ангажира всички заинтересовани страни, така че да се създаде разбиране за важността на авторското право.

 

Всичко за Европейския комитет на CISAC | 6-7 април 2016 г. | София, България можете да намерите тук.