Cisac Biem

Musicautor

Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров представи националния доклад за колективното управление на авторски права в музиката

Европейският комитет на CISAC прие резолюция за частното копиране Снимка: Димитър Кьосемарлиев

 

В рамките на годишната си среща, която се проведе на 6 и 7 април 2016 г. и бе за първи път в София, Европейският комитет на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) обсъди и прие резолюция, адресирана към българските институции. За този документ апелираха българските дружества за колективно управление на авторски права Музикаутор и Филмаутор.

 

Чрез резолюцията се цели гарантиране на справедлива компенсация за авторите на защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) произведения, които се копират от физически лица на информационни носители за частно ползване.

 

В момента механизъм за компенсационни плащания съществува eдинствено формално и правната рамка е практически неприложима. В резултат България е единствената страна-член на Европейския съюз, в която тази система никога не е работила и повече от две десетилетия българските и чужди автори са лишени от справедливо, законно обезщетение за копирането на техни произведения на празни носители и записващи устройства. По този начин и правоносителите, а и самата държава, която би имала приходи в бюджета си от подобна дейност, са ощетени.

 

„Наред с обективните ползи, този механизъм легитимира копирането за лични нужди от крайните потребители и дискредитира всякакви възможни спекулации от типа „свалянето се наказвало”. От въвеждането на компенсации за частното копиране се очаква да постъпят допълнителни средства и в Национален фонд „Култура“, като по този начин България ще има още един инструмент за стимулиране на културните си индустрии“, подчерта в националния доклад за колективното управление на авторски права в музиката изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.

 

Той информира за проведените срещи в Министерство на културата и Съвета за електронни медии, като изтъкна, че упражнявайки натиск, и в България могат да бъдат внедрени работещи решения от Европа. „За нас CISAC е стандарт, който е необходимо да достигнем“, посочи още той.

 

Иван Димитров акцентира върху инициативата на Музикаутор за съвместните предложения с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Профон, за засилване на контрола по спазването на ЗАПСП чрез делегиране на функции на общинските инспекторати за осъществяване на проверки. „В момента едва петима инспектори в Министерство на културата упражняват контрол. Невъзможно е да покрият над 150 000 ползватели в цялата страна и затова е наложително работата им да бъде подпомогната“, допълни изпълнителният директор на Музикаутор.

 

Всичко за Европейския комитет на CISAC | 6-7 април 2016 г. | София, България можете да намерите тук.