Cisac Biem

Musicautor

Европейски комитет на CISAC в България

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

 

Трудът на авторите в музиката и аудиовизията е драматично подценен в България. Това заяви изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров и подчерта, че приходите от авторски възнаграждения трябва да бъдат повишени най-малко три пъти, за да може България да стигне поне средните стойности за света. 

 

Изказването му бе на брифинг в рамките на годишната среща на Европейския комитет на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), която за първи път се проведе в София, България на 6-7 април 2016 г. Домакинството на тази среща бе поверено на българските дружества за колективно управление на права Музикаутор и Филмаутор.

 

Във форума участваха над 100 представители на дружества от цяла Европа и други държави, сред които Азербайджан, Армения, Грузия, Израел, Казахстан, Русия и САЩ. Срещата водиха Гади Орон – генерален директор на CISAC, Хосе Хорхе Летрия – председател на Европейския комитет на CISAC, и Митко Чаталбашев – регионален директор на CISAC за Европа.

 

Приветствие към участниците направи Малина Едрева – общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет. Тя подчерта ползотворното сътрудничество с българските дружества за колективно управление на права, като заяви подкрепата на местната власт към предлаганите от тях промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

 

Както стана ясно от презентацията на изпълнителния директор на Музикаутор, контролът по спазването на ЗАПСП в България е изключително неефективен. Това основно се дължи на липсата на административен капацитет на Министерство на културата, което трябва да осъществява контрол на над 150 000 ползватели в България.

 

„В същото време съществува единствено формален механизъм за компенсации за авторите от копиране на техни произведения върху празни носители и записващи устройства, а правната рамка е практически неприложима. Това прави България единствената страна-членка на Европейския съюз, в която такива компенсации не се събират“, подчерта Иван Димитров. Именно затова Музикаутор и Филмаутор инициираха Европейският комитет на CISAC да приеме резолюция към българските власти, която да иска гаранции за правата на авторите при частното копиране.


„Авторските възнаграждения не са просто механизъм за стимулиране на културата, но на самата икономика. Хората, заети в творческите индустрии, формират около 3% от световния БВП“, изтъкна генералният директор на CISAC Гади Орон. Той допълни, че авторските възнаграждения са основен доход за творците и ако не ги получават, те ще се занимават с всичко друго, но не и с култура.


В рамките на форума бяха направени редица презентации, които отразяват дейността на дружествата за колективно управление на авторски права в Европа, както и основните приоритети в дейността на CISAC.

 

Всичко за Европейския комитет на CISAC | 6-7 април 2016 г. | София, България можете да намерите тук.