Cisac Biem

Musicautor

ХОТЕЛИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

ДОГОВОР

за разрешаване използването на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение в хотели, заведения за хранене и развлечения, казина и игрални зали, търговски обекти и други публични места.

Тарифа за публично изпълнение в туристически и търговски обекти, валидна от 01.01.2016 г.pdf

Тарифа за публично изпълнение в туристически и търговски обекти, валидна до 31.12.2015 г.  pdf

 

ПРОВЕРКА НА КОД ЗА ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОР

 

начало

КОНЦЕРТИ

Договор за концерти (еднократен)

ДОГОВОР

за разрешаване публично изпълнение на музика по време на концерти и други прояви

ДОГОВОР

за разрешаване публично изпълнение на музика по време на концерти и други прояви (ОБЩИНИ)

ДОГОВОР

за разрешаване публично изпълнение на музика по време на концерти и други прояви (ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ)

ДОГОВОР

за разрешаване публично изпълнение на музика по време на концерти и други прояви (ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ)

ТАРИФА

за авторските възнаграждения, дължими от публичното изпълнение на музика по време на концерти и други прояви.

ОТЧЕТНА ФОРМА

начало

ПРЕПРЕДАВАНЕ

ТАРИФА

за определяне размера на възнагражденията при използване на музикалните и свързаните с тях литературни произведения при препредаване.

ДОГОВОР

за разрешаване на препредаване на музикални и свързани с тях литературни произведения в цялостен и непроменен вид по електронна съобщителна мрежа на територията на Република България.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА  

CD/DVD

ДОГОВОР

за възпроизвеждане и разпространение на музика и литературни произведения под формата на звукозапис.

ДОГОВОР

за възпроизвеждане и разпространение на музикални и литературни произведения върху видеоносители.

ДОГОВОР

за възпроизвеждане и разпространение на музикални и литературни произведения включени във филми върху видеоносители.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за сключване на договор

начало

ИНТЕРНЕТ

ДОГОВОР - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в радиоуслуги

ДОГОВОР - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в радиоуслуги

ДОГОВОР

за разрешаване ползването на музика чрез предоставянето на възможност през интернет или друга мрежа за тяхното сваляне

ДОГОВОР

за разрешаване на използването на музика, включена във видеоклипове, чрез интернет

ДОГОВОР

за разпространение на рингтонове за мобилни телефони

ДОГОВОР

за разрешаване на ползването на музика за озвучаване на интернет сайтове

за изплозване на музика в и чрез Интернет

начало

ТЕЛЕВИЗИИ

ТАРИФА

за автроските възнаграждения, дължими от телевизионни оператори за излъчване по безжичен път, предаване по кабел и механично възпроизвеждане

ДОГОВОР

за излъчване чрез сателит

ДОГОВОР

за кабелно предаване

ДОГОВОР

за наземно радиоразпръскване

ДЕКЛАРАЦИЯ

за телевизионен териториален обхват

ОТЧЕТ

за излъчваните произведения

ОТЧЕТ

за излъчваните филми

начало

РАДИА

ТАРИФА

за авторските възнаграждения, дължими от ефирни радио станции.

ДОГОВОР

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в радиоуслуги

ДЕКЛАРАЦИЯ

за процент музика и аудитория.

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в кабелно радио.

ОТЧЕТ

за излъчваните произведения

начало

КИНА

ТАРИФА

за определяне размера на възнагражденията, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди по време и след прожекциите

ДОГОВОР

за разрешаване на използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди по време и след прожекциите

начало

DJ

ТАРИФА

за авторските възнграждения, дължими от диджеи, за възпроизвеждане на музикални и свързани с музика литературни произведения от репертоара на МУЗИКАУТОР

ДОГОВОР

за възпроизвеждане на музикални произведения от физически лица - DJ

 

начало

ТРАНСПОРТ

ПРАВИЛА

за определяне размера на възнаграждения, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично изпълнение в транспортни средства

ДОГОВОР

за използване на музикални произведения при публично изпълнение в транспортни средства

начало