Cisac Biem

Musicautor

Обявления

През 2016 г. от Културния фонд на Музикаутор бяха отпуснати около 360 000 лв. за проекти на български автори. Подобна подкрепа за развитието на музикалната индустрия в България е без аналог, включително на ниво държавна политика.


За стимулите за българското музикално творчество и цената, която трябва да бъде платена, за да го има музикалният продукт, споделиха български автори, получили финансова подкрепа от Културния фонд на Музикаутор. 

Управителният съвет на Музикаутор отпусна допълнителни 160 хиляди лева за още 53 проекта

 

47 са одобрените проекти, които ще получат пълно финансиране, съгласно правилата на Сесия 2016 г. на Културния фонд на Музикаутор. С решение от 27 юни 2016 г. Управителният съвет на дружеството отпусна допълнителни 160 хил. лв., с които частично ще бъдат финансирани още 53 проекта.

 

Така финансова подкрепа ще получат общо 100 автори, а стойността на отпуснатите средства в Сесия 2016 г. на Културния фонд доближава 360 хил. лв. Подобна подкрепа за развитието на музикалната индустрия в България е без аналог, включително на ниво държавна политика.

На 14 май 2016 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за получаване на финансова подкрепа от Културния фонд на Музикаутор в сесия 2016. Бяха приети 128 заявления, които следва да преминат проверка за съответствие с изискванията за кандидатстване.

Със свое решение от 7 март 2016 г. Управителният съвет на Музикаутор откри нова сесия за финансиране на индивидуални проекти по Културния фонд. Размерът на сумата, която ще бъде отпусната в сесията, е общо до 200 000 лв.

 

Можете да кандидатствате за получаване на финансиране с проект за създадено ново произведение (произведения)* или проект за създаване на произведение (произведения).

Уважаеми членове на МУЗИКАУТОР,

Всеки, кандидатствал за финансиране по линия на Културния фонд в сесията март-април 2014 г., ще получи имейл с повече информация за статута на кандидатурата му.