Cisac Biem

Musicautor

 

Кандидатствайте със своя проект в едно от направленията на Културния фонд:


 

Индивидуални проектиОт 2011 г. Музикаутор подпомага своите членове в реализацията на техните музикални проекти.

 

Проектите, които биха могли да бъдат съфинансирани, са:

✓ Проект за финансиране на ново/и произведение/я*

✓ Проект за създаване на произведение/я

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено, произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

 

Процедура за получаване финансова подкрепа

 

1) Членовете на Музикаутор могат кандидатстват със своя проект, след като бъде открита нова сесия за финансиране от Културния фонд.

 

2) За да кандидатствате за финансиране, трябва да отговаряте на следните критерии:

✓ да сте платили членския си внос;

✓ да имате начислени авторски възнаграждения в Музикаутор през последните две календарни години, предхождащи сесията, в която кандидатствате;

✓ да не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате;

✓ да сте спазили всички условия по договора, в случай че вече сте получавали финансиране от Фонда;

✓ да не са налице основания за прекратяване на членството или за изключването ви, съгласно Устава на Музикаутор;

✓ да отговаряте на всички други условия и изисквания, определени от Управителния съвет в решението за откриване на нова сесия.

 

3) Всеки член, който желае да получи финансиране и отговаря на критериите, следва да попълни заявление по образец и декларация при участие на други автори в създаването на произведението/ята. Заявленията се подават в офиса на Музикаутор или се изпращат по пощата, с куриер или по електронен път на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Заявление за получаване на финансиране от членове на Музикаутор

Декларация - съгласие за участие в проекта от останалите автори по образец

 

4) Заявленията за получаване на финансиране се разглеждат от Комисия, която избира проектите, съгласно Методиката за избор.


 

Целеви проекти Културен фонд

Чрез Културния си фонд Музикаутор насърчава българските автори и популяризирането на българското културно творчество и наследство. Ето защо Културният фонд отпуска средства за финансирането на мащабни български и международни проекти, представени както от членове на сдружението, така и от други физически и юридически лица.

 

Могат да бъдат финансирани всякакви видове проекти, които трябва да отговарят на следните условия:

в проекта да вземат участие български автори и български произведения;

проектът да благоприятства развитието и популяризирането на българското културно творчество и наследство;

проектът да има за цел повишаване на обществената информираност относно сдружението и неговите членове.

 

 

Процедура за получаване на финансова подкрепа

Кандидатства се по всяко време, като за целта кандидатите трябва да попълнят заявление по образец. Заявлението може да се подаде в офиса на Музикаутор или да се изпрати по пощата, с куриер или по електронен път на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Заявлението се разглежда и оценява от Управителния съвет на Музикаутор, съгласно Методиката за избор на проекти. Размерът на финансовата подкрепа се определя от Управителния съвет.

 

Финансирани проекти

Проект на БМА – „Надежда за Борис Гуджунов“

✓ Проект на "МИСТЪР РОК МЮЗИК" ЕООД - "Силата на рока 6"

 


 

По инициатива на Музикаутор Културен фонд

Чрез Културния фонд Музикаутор, самостоятелно или в партньорство с други организации, реализира проекти, целящи не само да популяризират българската музика, но и да създадат нормална среда за работата и развитието на творците в България.

 

Финансирани проекти

Кампания „Нова година за българската култура“

Кампания „Споделяме МУЗИКА, ЕМОЦИЯ, КУЛТУРА“

Проект за дигитализация на БМА