Cisac Biem

Musicautor

Организациите за колективно управление на права МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР и ПРОФОН изпратиха общо писмо до Народното събрание, Комисията по културата и медиите, Комисията по правните въпроси, Министерството на културата и парламентарните групи на политическите партии. С него те алармираха за възникнало противоречие в законопроект на Закона за авторското право и сродните му права с вече действаща у нас Директива на ЕС, свързана с кабелното препредаване.

Ако предложената редакция на новата ал. 11 от чл. 40 от ЗАПСП бъде приета, ще се създадат предпоставки за възникването на правен хаос във взаимоотношенията между носителите на права и ползвателите и ще се наруши задължението на страната ни за коректно транспониране на Директива 93/83/ЕИО. Предложената разпоредба противоречи на правния принцип за задължително колективно управление на права в случаите на кабелно препредаване, въведен по силата на Директивата.
МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР и ПРОФОН изразиха пред институциите волята да бъде елиминирана опасността пред страната ни от противоречие с правната норма на Европейския съюз, както и от евентуална процедура за контрол на прилагането на правото на ЕС и налагането на санкции върху държавата.
Проектът за изменение и допълнение на ЗАПСП беше приет на второ четене в Комисията по културата и медиите на 29 януари и към момента предстои неговото гласуване на второ четене в пленарната зала на Народното събрание.

КметъМеморандум за сътрудничество със Столична общинат на Столичната община Йорданка Фандъкова, изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров и изпълнителният директор на ПРОФОН Ина Килева подписаха Меморандум за сътрудничество за защитата на авторските права.

По силата на споразумението Столичната община ще информира лицата, които използват музика в своята дейност и организаторите на концерти на територията на общината за техните законови задължения и необходимостта от надлежно уреждане на авторските права. Освен това Меморандумът си поставя за цел да насърчи развитието на българската култура и популяризирането й в световен мащаб, като същевременно допринася за стимулиране на разнообразието, обема и атрактивността на форматите на културния афиш на София в контекста на кандидатурата й за Европейска столица на културата.

„Защитата на авторските права на творците е не просто задължение, но и наша задача, която в момента официално поемаме, тъй като Столичната община е организатор на редица събития, в които се използват авторски произведения.  Столичната община контролира дейността на заведенията, които са на територията на общината, така че ние се ангажираме да информираме собствениците на заведения и в същото време да сме много стриктни при спазването на авторските права в нашата дейност“, заяви г-жа Фандъкова по време на подписването на договора.

„През последните няколко месеца въпросите, свързани с творчеството в България все по-често попадат в дневния ред на институциите и това не е случайно. Творческата индустрия продължава да създава работни места, продължава да генерира приход , да има растеж“, коментира изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров. Според него чрез подобен тип партньорство се постига реинвестиция в сферата на културните дейности. „Надявам се това взаимодействие да се трансформира в една позитивна практика“ заяви Иван Димитров и призова споразумението да послужи за пример и на останалите общини.

МУЗИКАУТОР взе участие в дискусията – дебат по приложението на Закона за авторското право и сродните му права, която се проведе в Министерството на културата. На обсъждането участваха и представители на СЕМ, ПРОФОН, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори /АБРО/, АРТИСТАУТОР, Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори /БАККО/, МВР и Държавна агенция “Национална сигурност” и експерти от Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерството на културата.


Зам.-министър Васил Василев съобщи, че Съветът по защита на интелектуалната собственост предстои да възобнови дейност още в началото на март 2014 г., като той ще се събира на всеки три месеца с участието на представители на различни ведомства, неправителствени, творчески и бизнес организации. В рамките на Съвета по защита на интелектуалната собственост ще могат да бъдат обсъждани и всички бъдещи евентуални промени на нормативни документи в сферата на авторското право, допълни Васил Василев.

В дискусията в МК днес взе участие и народният представител от “Коалиция за България” Мартин Захариев, който отбеляза, че е дал идеята за организирането на днешния дебат още миналата седмица, когато по повод т.нар. Пекински договор в някои медии се появиха стряскащи публикации, според които едва ли не ни очакват нови забрани и нова АКТА – нещо, което далеч не е така и напразно разбуни духовете.

По думите на Георги Дамянов, директор на Дирекция “Авторско право”, България може да бъде глобена с над 800 000 евро, ако не въведе до 27 март 2014 г. Директивата на ЕС за увеличаване на срока /от 50 на 70 години/ на защита на авторските права и правата на музикалните изпълнители и продуцентите на звукозаписи. Въпросната промяна трябваше да бъде направена още преди ноември 2013 г.

По време на дебата изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР – Иван Димитров отбеляза, че сумата, която събират дружествата за колективно управление на авторски и сродни права в страна като Дания е средно 25 евро годишно на човек, в Унгария – 5 евро, в Чехия – 3,2 евро. Средната сума за света е около 1,8 евро, но в България е три пъти по-малка – едва 0,5 евро годишно. Той препоръчаха децентрализация при извършването на проверките за спазването на авторските права при организиране на концерти и при публично изпълнение – в хотели, заведения, клубове и дискотеки, тъй като инспекторите в Министерство на културата не са достатъчно на брой, за да обхванат с масирани проверки цялата територия на страната. Това е индикация за проблем, от една страна институционален, от друга – законодателен. Иван Димитров посочи като проблематичен Чл.21 от закона, свързан с препредаването. Държави като Франция и Германия използват приходите от празните носители (Чл. 26 в ЗАПСП), за да насърчават развитието на националната култура. “Ако не констатирате проблеми с националната култура, ние можем да подскажем. Член 26, с правилна редакция, вероятно би могъл да подпомогне тази дейност”, коментира изпълнителния директор на МУЗИКАУТОР.

Международната кCISAC – Световен доклад за събраните авторски възнагражденияонфедерация на дружествата на композиторите и авторите (CISAC) представи доклад със статистически данни за 2012 г., който отразява тенденциите, свързани с пазара на интелектуалната собственост и възнагражденията, събрани от дружествата за колективното управление на права. Една от графиките в доклада посочва средната годишна сума на глава от населението, събрана за авторски възнаграждания в различните държави. Водеща е Дания с 25,1 евро годишно на човек. Средната сума за света е около 1,8 евро годишно на човек.

По данни на Музикаутор, в България средната годишна сума, събрана за авторски възнаграждения на глава от населението, е 50 цента.

Целият доклад може да бъде намерен на страницата на CISAC.

Нови правила за авторско право върху музиката, одобрени от Европейския парламент във вторник, имат за цел да улеснят получаването на лиценз от онлайн доставчици за пускане в реално време (стрийминг) на музика в повече от една държава от Европейския съюз. Законът, вече неофициално съгласуван със Съвета, трябва да стимулира развитието на онлайн музикалните услуги в целия ЕС и да гарантира, че правата на творците и изпълнителите са по-добре защитени и те получават адекватни възнаграждения своевременно.

„Директивата ще защитава ефективно интересите на европейските творци и ще направи възможно за крайните потребители да имат достъп до съдържание със защитени авторски права в цяла Европа“, заяви докладчикът Мариел Гало (ЕНП, Франция). „Тази директива е ясен сигнал, че авторските права могат лесно да се адаптират към интернет. Авторското право има съществена роля в дигиталната икономика“, добави тя.

Трансгранични лицензи за онлайн музикални услуги в целия ЕС

Съгласно новите правила, доставчици на онлайн музикални услуги в ЕС, ще могат да получават лицензи от организациите за колективно управление, които представляват правата на авторите. С лицензи, обхващащи повече от една държава членка, за доставчиците на услуги ще бъде по-лесно да предлагат музикални услуги на територията на целия ЕС.

Запазване на културното многообразие

За да се гарантира, че създателите на музика във всички държави членки имат достъп до лицензи, обхващащи повече от една страна и за да се запази културното многообразие, организациите за колективно управление, които не издават лицензи за авторски права за повече от една страна, ще могат да поискат от друга организация да представлява техния репертоар. При определени условия, тези организации ще бъдат задължени да правят това. Благодарение на депутатите, организациите за колективно управление ще трябва да управляват репертоарите, които представляват, по същия начин като собствените си репертоари.

Навременно и подходящо възнаграждение за творците

От всички организации за колективно управление ще се изисква да гарантират, че творците получават подходящо и навременно възнаграждение за използването на техните права. Като цяло, авторските и лицензионните възнаграждения ще трябва да бъдат изплащани на творците възможно най-бързо и не по-късно от девет месеца, считано от края на финансовата година, в която са реализирани приходите от правата.

Притежателите на права също ще имат думата при взимането на решенията за управление на техните права и свобода на избор на организация за колективно управление. За да се гарантира, че правата на носителите на права се управляват добре, организациите за колективно управление също ще трябва да се съобразяват с изискванията за прозрачност и отчетност, както и минимални правила за управление.

Следващи стъпки

Директивата, одобрена с 640 гласа „за“, 18 „против“ и 22 „въздържал се“, трябва да бъде официално приета от Съвета. След това, страните членки на ЕС ще разполагат с 24 месеца, за да я включат в националното законодателство.

Източник: http://www.europarl.europa.eu