Cisac Biem

Musicautor

МУЗИКАУТОР лицензира авторските права за музиката при озвучаването на бул. „Витоша” в София и по този начин подкрепи инициативата на своите партньори от ПРОФОН.

Акцията започна днес, в деня на Народните будители, и е част от кампанията „Силата на музиката” на ПРОФОН, която цели да демонстрира по атрактивен и интелигентен начин огромната роля на музиката в нашето всекидневие, бизнес и развлечение. Български и световни хитове ще радват своите почитатели три поредни петъка през месец ноември, благодарение на специално направен от DJ Диан Соло микс.  

Изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР – Иван Димитров, взе участие в медийното събитие за откриването на кампанията, на което присъстваха изпълнителният директор на ПРОФОН – Ина Килева, председателят на Постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие към Столичния общински – Малина Едрева и заместник-министърът на културата Васил Василев.

По време на пресконференцията Иван Димитров заяви волята на сдружение МУЗИКАУТОР да продължава все по-активно да промотира музиката и да работи в защита на авторите и всички творци. „Аз също си позволявам да приветствам  отговорното решение на Министерството на културата да откаже регистрация на ЕАЗИПА, което е напълно в унисон със световната практика и беше подкрепено от Международната конфедерация на дружествата на автори и композиториCISAC. Надявам се с общи усилия да започнем да интегрираме европейските практики в България”, коментира изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР.

Сдружение МУЗИКАУТОР е удовлетворено от мотивирания отказ на Министъра на културата за регистрация за колективно управление на музикални авторски и сродни права на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), която през последните години системно въвеждаше в заблуждение ползвателите за техните законови задължения  и за своята представителна власт  като, по този начин, събираше възнаграждения за правоносители, които изрично са й забранили да ги представлява .

С решението на Министъра на културата реално се изпълняват заложените промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП),  влезли в сила през 2011г., които следваше да доведат от една страна до прозрачност при лицензиране на музиката, ползвана в бизнеса, до по-засилен контрол върху дейността на организациите за колективно управление на права, и от друга страна до улесняване на ползвателите, които със сключване на договор с една организация във всяка категория – в случая МУЗИКАУТОР за авторските права и ПРОФОН за изпълнителски и продуцентски права – да уреждат потенциално целия музикален репертоар, който могат да ползват и да бъдат спокойни, че са изпълнили законовите си задължения. 

С настоящото решение на Министъра на културата се дава ясен знак за нормализиране на българския пазар на управление на права в музиката в синхрон с европейските и световни модели в тази сфера, които отдавна са се утвърдили със своята ефективност и балансираност при защита правата и на правоносителите, и на ползвателите.