Cisac Biem

Musicautor

Музикаутор, Профон и БХРА целят подобряване на събираемостта на авторските възнаграждения

 

Пресконференция Музикаутор, Профон и БХРА


С до 25% са намалени ставките в тарифите на Музикаутор и на Профон, които събират авторските възнаграждения за музиката, изпълнявана в заведенията и търговските обекти. За това сдруженията за колективно управление на музикални права се споразумяха с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

На 5 октомври 2015 г. пред журналисти бе подписано тристранно споразумение, което стана факт след интензивни преговори между страните. Договореното намаление ще засегне всичките над 100 000 обекта, колкото са търговските и туристически единици в страната. Тарифата следва да бъде одобрена от Министерство на културата и да влезе в сила от 1 януари 2016 г. За членовете на БХРА се предвижда 50-процентна отстъпка за първата година.


Страните разчитат, че чрез намаляване на ставките в тарифата, но с повишаване на контрола над тези обекти, ще се постигне по-добра събираемост на авторските възнаграждения за музика.


„Вярването ми е, че в следващите пет години ще успеем да умножим приходите си от този вид ползване на музика поне два пъти“, заяви изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров по време на пресконференцията. „Подготвяме и разяснителни кампании за ползвателите, тъй като голяма част от тях не плащат авторски възнаграждения и не изпълняват задължението си по закон просто от незнание“, коментира изпълнителният директор на Профон София Щерева.


Заедно със споразумението Музикаутор, Профон и БХРА подписаха и Меморандум, с който обединяват усилията си за промени в законодателството с цел засилване на контрола при ползване на музикални произведения под защита в сферата на туризма и търговията.


„Голяма част от нашите членове са изрядни в своите ангажименти, но масово техни колеги не плащат за права, като по този начин формират конкурентно предимство и изкривяват пазара“, обясни председателят на БХРА Благой Рагин. Поради тази причина трите организации се обединиха около идеята за промяна в Закона за авторско право и сродни права (ЗАПСП), чрез която да се делегират правомощия за извършване на проверки на местните власти и инспекторите в търговските отдели и други сходни структури на общините.


Подкрепа за това те получиха и от заместник-министъра на културата Боил Банов и заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева, които присъстваха на подписването. В събитието участваха също известни български музиканти – членове на Музикаутор и на Профон, сред които Стоян Михалев, Виктория Терзийска, Калин Вельов, Ясен Козев, който е председател на Управителния съвет на Музикаутор, и други.

 

Пресконференция Музикаутор, Профон, БХРА