Cisac Biem

Musicautor

СЕМ

Сдружението на композитори и автори Музикаутор алармира обществеността, че ръководството на БНР подвежда аудиторията, като казва, че музиката, която излъчва, е с уредени или погасени авторски права.

 

От началото на годината от Музикаутор са засечени над 50 произведения, които са част от представлявания от сдружението репертоар, като до този момент са изпратени сигнали до Съвета за електронни медии за 20 от тях (вж. по-долу).

 

Тази практика е в нарушение на чл. 35 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), според който произведенията следва да се използват само след предварителното съгласие на автора.

 

Изпратените сигнали до СЕМ са придружени от молба от страна на Музикаутор да се приемат само за информация с оглед преговорите с БНР, но след това сдружението ще изисква стриктно спазване на ЗАПСП.

 

Музикаутор вярва, че все още има институции в България, които зачитат върховенството на закона, но с оглед горната информация, БНР не е сред тях.

 


Изпратените до този момент сигнали до СЕМ:

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/01_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/03_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/04_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/05_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/06_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/07_03_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/08_03_01_2017.pdf 

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/09_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/11_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/12_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/13_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/14_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/15_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/16_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/17_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/18_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/19_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/20_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/21_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/22_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/23_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/24_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/26_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/28_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/29_04_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/35_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/36_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/37_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/38_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/39_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/40_05_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/41_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/43_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/44_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/45_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/46_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/47_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/48_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/49_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/50_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/51_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/52_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/53_06_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/55_09_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/56_09_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/57_09_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/58_09_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/60_09_01_2017.pdf

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/61_09_01_2017.pdf 

http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/62_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/63_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/64_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/65_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/66_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/67_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/69_09_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/70_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/71_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/73_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/74_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/75_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/76_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/77_10_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/79_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/80_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/81_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/82_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/83_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/84_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/85_11_01_2016.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/86_11_01_2016.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/87_11_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/93_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/94_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/95_13_01_2016.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/96_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/97_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/98_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/99_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/100_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/101_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/102_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/107_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/108_13_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/110_16_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/111_16_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/112_16_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/119_18_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/120_18_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/121_17_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/122_18_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/124_18_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/134_24_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/136_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/137_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/140_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/141_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/142_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/143_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/145_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/146_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/147_25_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/148_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/149_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/150_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/151_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/152_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/153_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/154_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/155_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/157_26_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/159_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/160_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/161_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/162_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/163_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/164_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/165_27_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/166_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/167_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/168_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/178_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/179_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/180_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/181_30_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/182_31_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/184_31_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/195_31_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/196_31_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/197_31_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/198_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/199_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/217_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/218_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/219_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/220_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/221_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/222_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/223_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/224_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/225_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/226_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/227_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/228_02_01_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/229_01_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/231_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/232_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/233_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/234_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/235_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/236_02_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/238_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/239_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/240_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/241_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/242_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/243_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/244_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/245_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/246_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/247_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/248_06_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/251_03_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/252_07_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/254_07_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/255_08_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/256_08_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/261_09_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/262_09_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/264_10_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/265_10_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/266_10_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/268_10_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/269_10_02_2017.pdf

Http://www.musicautor.org/images/docs/BNR/CEM/270_10_02_2017.pdf