Cisac Biem

Musicautor

 

Ние, българските автори на музика и текст, както и музикални издатели, вследствие на създалата се дискусия в обществото относно спора между Музикаутор и Българското национално радио, заявяваме своята категорична подкрепа към Музикаутор, защото:

 

Музикаутор спазва закона

 

Съгласно българския закон за авторско право, всички радиостанции, включително БНР, следва да заплащат равнопоставено отчисления за авторски права. Размерът на тези отчисления, отново съгласно закона, се договаря с представителната за бранша организация, която в радиосектора е Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). Вследствие на 2-годишни преговори, между Музикаутор и АБРО бе подписано споразумение, което определя тарифите за целия радиосектор. На база на това споразумение БНР би трябвало да заплаща 4,4% от приходите си за авторски права (в действителност, след множество отстъпки от страна на Музикаутор, този процент се редуцира до 3.2%). Шест месеца преди изтичането на договора си с БНР, Музикаутор изпрати предложение за актуализиране на тарифата. Там е заложено постепенно увеличение на авторските възнаграждения, в продължение на няколко години. Така, в края на периода би се стигнало до сравнителна равнопоставеност с частните радиостанции, което отново е в съответствие със закона за авторското право. Сумата за първата година не е 1,8 млн. лв. (както невярно се оповестява), а 1,8% от субсидията или около 700 хил. лв.

 

Музикаутор се бори за равнопоставеност

 

Незаконно БНР отказва да приеме споразумението с АБРО и иска да се ползва с четири пъти по-добри условия в договора си с Музикаутор спрямо останалите радиостанции. Подобно положение би довело до сериозен дисбаланс между националното радио и частните радиостанции, които се борят за една и съща аудитория. БНР плаща за ток, транспорт, вода и т.н. на същите цени, на които плащат всички. Защо тогава ръководството на БНР смята, че дължи 4 пъти по-малко за авторски права? Повече от очевидно е, че при над 55% използвана музика в програмите на радиото, да се отделя само 1% от субсидията за авторите е напълно несправедливо. В държавите от Европейския съюз няма друго национално радио, което да заплаща толкова нисък процент от субсидията си – например, Румъния – 3,25%, Естония – 4,5%, Италия – 5%, Испания – 3,6%, Дания – 3,5% и т.н. Погледнато реално, след всички отстъпки, БНР отново ще има най-добрите условия от всички горепосочени.

 

Музикаутор е добросъвестен и коректен партньор

 

Поканата от страна на Музикаутор за предоговаряне на условията с БНР е изпратена още в началото на м. юни 2016 г. За съжаление, ръководството на БНР пренебрегва необходимостта от решаване на въпроса и вместо да предприеме своевременни действия, протака и не връща обратна връзка. Тук не става дума за неразбирателство по условията на договора, а за игнориране и дори саботиране на договорния процес. Показателно за несериозното отношение на ръководството на БНР към проблема е, че първото му предложение идва едва една седмица преди изтичане срока на договора, а именно на 23 декември 2016 г. Въпросното предложение е изцяло в разрез със закона за авторското право и споразумението с АБРО. В израз на желанието си да постигне споразумение с БНР на 6 януари 2017 г. Музикаутор отправя нова покана за преговори, мотивирана в 11 страници. Ръководството на БНР неаргументирано отказва такива и въпреки изтеклия договор, продължава да използва музика с неуредени права, за което има над 80 сигнала до Съвета за електронни медии.

 

Музикаутор се бори за справедливи авторски възнаграждения

 

Музикаутор не генерира печалба. Музикаутор не е търговско дружество, а сдружение на автори и музикални издатели. Освен че събира и разпределя възнагражденията на авторите, Музикаутор има културна и социална функция – подкрепя създаването на нова българска музика и подпомага възрастните творци, които са извън активна творческа възраст и вече не могат да пишат нови произведения. Адекватното и справедливо заплащане на авторски права за нас е фундаментално. Ние твърдо заставаме зад това българските автори да живеят достойно!

 

Ние, българските автори и музикални издатели, дълбоко уважаваме БНР като институция, поддържаща едни от най-качествените музикални ансамбли и оркестри и популяризираща различните жанрове музика. Противопоставяме се, обаче, на демонстрираното от новоизбраното ръководство на БНР поведение, което вместо да работи за намирането на конструктивни решения, изнесе спора в медийното пространство и подмени същността на разговора за авторските права с хвърляне на безпочвени обвинения към Музикаутор. Държим всички гледни точки, имащи отношение към този спор, да бъдат отразени равнопоставено от националната медия.

 

1.         Александър Алексеев Николов

2.         Александър Борислав Нушев

3.         Александър Николаевич Михайлов

4.         Александър Павлов Савелиев

5.         Александър Петров Алексиев – Хофарт

6.         Ана Колева

7.         Анатолий Петрович Вапиров

8.         Ангел Вълчев Димитров

9.         Ангел Тодоров Добрев

10.       Анжела Тошева

11.       Анимато Мюзик Пъблишинг ЕООД

12.       Антон Светославов Иванов

13.       Антони Руменов Рикев

14.       Асен Константинов Драгнев

15.       Атанас Иванов Пенев

16.       Атанас Кирилов Киров

17.       Белослава Йонова

18.       Бойко Асенов Кънев

19.       Борис Бончев

20.       Борис Михайлов Чакъров

21.       Борислав Александров Иванчев

22.       Борислав Руменов Бояджиев

23.       Валентин Христов Петранов

24.       Валери Григоров

25.       Валери Кирилов Славчев

26.       Валери Петков Иванов

27.       Васил Георгиев Делиев

28.       Васил Георгиев Стоев

29.       Васил Гюров

30.       Васил Краев

31.       Васил Петров Енчев

32.       Васил Русев

33.       Велизар Соколов – Заки

34.       Венцислав Венциславов Чанов

35.       Вера Шандел

36.       Веселин Тодоров

37.       Вида Енчева Пиронкова

38.       Виктор Исак Самуилов

39.       Виктор Стоянов

40.       Виктория Терзийска

41.       Вирджиния Пъблишинг ЕООД

42.       Владимир Ампов – Графа

43.       Владимир Джамбазов

44.       Владимир Илиев Игнатов

45.       Владимир Симеонов Величков

46.       Владислав Рос

47.       Георги Александров Янев

48.       Георги Анастасов

49.       Георги Веселинов Велев

50.       Георги Емилов Колев

51.       Георги Иванов Витанов

52.       Георги Кирилов Киров

53.       Гергана Димитрова Костадинова

54.       Гергана Иванова Турийска

55.       Данаил Свиленов Милев

56.       Даниела Кузманова

57.       Даниела Петкова

58.       Даниела Цекова Атанасова

59.       Десислав Симеонов Данчев

60.       Диан Савов – DJ Dian Solo

61.       Димитрийка Асенова Попчева – Диди Кушлева

62.       Димитър Борисов Бенков

63.       Димитър Георгиев Николов

64.       Димитър Дечев

65.       Димитър Йорданов Паскалев

66.       Димитър Костанцалиев

67.       Димитър Кръстев Кърнев

68.       Димитър Михайлов Трендафилов

69.       Димитър Недялков Георгиев

70.       Дора Илиева Драганова

71.       Дорка Христова

72.       Доц. д-р Константин Каракостов

73.       Драгомир Ганчев

74.       Евгени Павлов Бенов

75.       Евелина Христова

76.       Елена Филипова Кутева

77.       Емил Димитров-син

78.       Емилян Банков Анкин

79.       Желязко Георгиев

80.       Живка Шопова

81.       Живко Колев

82.       Ивайло Крайчовски

83.       Иван Александров Несторов

84.       Иван Асенов Раденков

85.       Иван Боянов Лечев

86.       Иван Георгиев Беловски

87.       Иван Иванов Пеев

88.       Иван Краев

89.       Иван Стефанов Тенев

90.       Иван Христов Вълев

91.       Иво Методиев Христов

92.       Иво Пламенов Добрев

93.       Илия Маринков Ангелов

94.       Илко Стефанов Илиев

95.       Иля Борисов Велчев

96.       Искрен Крумов Искренов

97.       Калин Петров Караденизов

98.       Калоян Красимиров Николов

99.       Катя Пеева Маринова

100.     Кирил Александров Пелтеков

101.     Кирил Борисов Божков

102.     Кирил Маричков

103.     Константин Асенов Драгнев

104.     Константин Стефанов Цеков

105.     Константин Тодоров Стоянов

106.     Костадин Генчев

107.     Костадин Георгиев – Калки

108.     Красимир Евтимов Тодоров

109.     Красимир Куртев

110.     Красимир Николов Гюлмезов

111.     Крум Николаев Георгиев

112.     Любомир Велев

113.     Любомир Цветанов Киров

114.     Магомед Алиев – Мага

115.     Максим Веселинов Горанов

116.     Марек Дяков

117.     Мария Илиева Мутафчиева

118.     Мая Димитрова Попова

119.     Милен Велиславов Македонски

120.     Милен Емилов Иванов

121.     Милена Славова

122.     Мирослав Стоянов Мутафчиев

123.     Митко Генчев Щерев

124.     Михаил Големинов

125.     Михаил Желев

126.     Михаил Михайлов Шишков

127.     Михаил Христов Йосифов

128.     Момчил Жеков Колев

129.     Найден Станев Вълчев

130.     Невена Светославова Пейкова

131.     Николай Кирилов Балабанов

132.     Николай Лазаров Топалов

133.     Николай Петров Маджаров

134.     Николай Радев Данев

135.     Николай Цветанов Николов

136.     Огнян Георгиев

137.     Огнян Константинов Видев

138.     Орлин Павлов

139.     Павел Венелинов Николов

140.     Панчо Борисов Панчев

141.     Пейо Тодоров Пеев

142.     Пеньо Пирозов

143.     Петко Иванов

144.     Петър Вълчев

145.     Петър Георгиев Антонов

146.     Петър Кирилов Писарски

147.     Петър Петров Аврамов

148.     Петър Петров Славов

149.     Петър Радевски

150.     Петър Русев Дундаков

151.     Пламен Пламенов Добрев

152.     Проф. акад. Милчо Василев

153.     Проф. Александър Видлишки

154.     Проф. Георги Костов

155.     Проф. д-р Любен Досев

156.     Проф. Захари Георгиев

157.     Проф. Красимир Тасков

158.     Проф. Симеон Венков

159.     Проф. Стефан Драгостинов

160.     Росен Божидаров Стоев

161.     Румен Бояджиев

162.     Румен Бояджиев-син

163.     Румен Петров Гайдев

164.     Сашко Борисов Велков

165.     Светослав Битраков

166.     Светослав Димитров Балтаков

167.     Светослав Заров

168.     Свилен Георгиев Ноев

169.     Свилен Петков Симеонов

170.     Сергей Джоканов

171.     Силвия Спасова Стефанова

172.     Славчо Николов Николов

173.     Станислав Иванов Донев

174.     Станислав Митков Маринов

175.     Станислав Сланев – Стенли

176.     Стелиан Донев – Стелко

177.     Стефан Вълдобрев

178.     Стоян Иванов

179.     Стоян Михалев

180.     Тенко Лошев Славов

181.     Тихомир Иванов Георгиев

182.     Тодор Грозданов – Тони Грейпс

183.     Тодор Димитров Филков

184.     Тончо Русев

185.     Христина Белева

186.     Христо Евгениев Деянов

187.     Христофор Раданов

188.     Цветелина Николаева Панайотова

189.     Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД

190.     Юлия Петкова

191.     Юлиян Георгиев Слабаков

192.     Явор Перфанов

193.     Явор Рилов Илиев

194.     Явор Светозаров Русинов

195.     Ясен Венциславов Зердев

196.     Ясен Козев