Cisac Biem

Musicautor

Среща в СЕМ - Музикаутор и БНР

Снимка: Среща между ръководствата на Музикаутор и БНР в Съвета за електронни медии, 5 януари 2017 г.

 

След пресконференцията, която беше проведена в петък, 27 януари 2017 г., Музикаутор изпрати сигнал до Съвета за електронни медии за извършване на проверка на договора на генералния директор на БНР. В случай че се установят нередности или нарушения, Музикаутор апелира регулаторът да предприеме съответните действия съобразно предоставените му от закона правомощия.

 

Причината за сигнала са обстоятелства, с които се поставят сериозни съмнения за спазването на договора за управление на БНР, на българските закони, в частност Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права, както и на международните норми.

 

В сигнала Музикаутор посочва, че понастоящем генералният директор на БНР не показва воля и желание за постигане на споразумение. Вместо това от 1 януари 2017 г. се предприемат мерки, като организиране на обществени дискусии, искания пред Комисията за защита на конкуренцията и съда срещу Музикаутор, които по-скоро отлагат решаването на спора, вместо да го приключат.

 

„Смятаме, че именно обществената роля на БНР, както и защитата на обществения интерес, които генералният директор често посочва, предполагат по-конструктивно поведение“, се изтъква още в сигнала.