Cisac Biem

Musicautor

BMI and PRS for music support Musicautor

Едни от най-големите дружества в света – BMI (САЩ) и PRS for music (Великобритания), се присъединиха към подкрепата за Музикаутор в казуса на сдружението с БНР. Тези дружества представляват близо 900 000 композитори, текстописци и музикални издатели, които формират огромна част от англоезичния репертоар в света.

 

Музикаутор има договори за взаимно представителство на репертоара с BMI и PRS for music още от 1994 г. За този период отношенията между дружествата са градени в дух на доверие предвид резултатите от свършената работа. Музикаутор е единствената организация, оторизирана да представлява репертоара на BMI и PRS for music в България.

 

„Няма нищо по-резонно от това тези дружества да ни подкрепят. Равнопоставеното третиране на ползвателите от един и същи сектор е общ принцип за всички авторско-правни дружества в световната мрежа, от която Музикаутор е част“, коментира изпълнителният директор на сдружението Иван Димитров.