Cisac Biem

Musicautor

Съобщение до членовете

Уважаеми членове на Музикаутор,

 

С нас се свързаха автори относно изискване за декларация като условие за участие в конкурс "Пролет" 2017, организиран от БНР.

 

След като се запознахме с документите, установихме, че подписвайки декларацията участниците се съгласяват да предоставят произведенията си за всички видове ползване, вкл. излъчване, „безвъзмездно за максималния срок, разрешен от закона, и за територията на целия свят“.

 

Подписването на подобен документ води до невъзможност да получавате авторски възнаграждения за период от 10 години.

 

Подчертаваме, че това условие не е в противоречие със закона и е въпрос на Ваш личен избор.

 

Поздрави,

Екипът на Музикаутор