Cisac Biem

Musicautor

БНР

Софийски градски съд (СГС) прекрати делото, заведено от БНР срещу Музикаутор, като определи иска на националното радио като недопустим. Сдружението на автори и композитори бе информирано за това ново развитие със съобщение от СГС вчера, 18 април 2017 г. Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок.


В края на м. януари 2017 г. СГС отново излезе с определение, че претенцията на БНР за налагане на обезпечителна мярка спрямо Музикаутор е неоснователна. Втората инстанция потвърди това решение, с което го направи окончателно.


Припомняме, че заведеното от БНР дело бе в отговор на ситуацията от началото на годината, при която Музикаутор ограничи репертоара си за радиото, тъй като не бе постигната договореност за дължимите авторски възнаграждения за музиката, излъчвана в национален ефир.


Българското национално радио все още не е информирало обществеността за хода на делото срещу сдружението на автори и композитори.