Cisac Biem

Musicautor

WIPO

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) следва да бъде своевременно привлечена в България, за да съдейства при изготвянето на Национална стратегия за развитие на културата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

 

За това приканва организацията на композитори и автори Музикаутор в свое писмо до министъра на културата Боил Банов.

 

В него се посочва, че Музикаутор приветства инициативата за съставяне на национална стратегия за културата, тъй като това е стъпка в посока защита и стимулиране на интелектуалната собственост в България.

 

Според Музикаутор, обаче, необходимостта от качествена реформа с дългосрочен ефект предполага използването на целия възможен експертен ресурс. Поради тази причина организацията препоръчва СОИС да бъде включена в процеса по изготвянето на стратегията, като го подпомогне със своята експертиза и информация относно международните стандарти и традиции в управлението и защитата на интелектуалната собственост.