Cisac Biem

Musicautor

Музикаутор изразява надежда, че Национален фонд „Култура“ също ще се превърне във фактор за развитие

 

От Сесия 2017 на Културния фонд на Музикаутор се очаква да бъдат отпуснати около 240 000 лв. на български автори в подкрепа на музикалното творчество в зависимост от класиралите се индивидуални проекти.

 

Към този момент приключи проверката на техническите условия, на които следва да отговарят кандидатстващите проекти. Със свое решение Управителният съвет избра 9-членна комисия, която следва да разгледа всеки проект по същество, като ще съблюдава за:
► неговото съответствие с целите на фонда;
► къде и по какъв начин ще се разпространява/т произведението/ията;
► как произведението/ията ще добие/ят популярност;
► с какво проектът ще благоприятства развитието на българското културно наследство и творчество в дългосрочен план.

 

Комисията предстои да класира 122 проекта и е в състав:
► Антон Иванов – Чембъра
► Васил Гюров
► Георги Андреев
► Пейо Пеев
► Петър Дундаков
► Петър Цанков
► Стефан Драгостинов
► Филип Александров
► „Орфей Дика Мюзик Пъблишинг” ЕООД

 

Целта на Културния фонд на Музикаутор е да насърчава българските творци в създаването на музика. Подкрепата, отпускана от Културния фонд за музикални проекти, остава без аналог в България, като за сравнение през 2016 г. Национален фонд „Култура“ е отпуснал малко над 370 000 лв. за проекти във всички сфери на изкуството.

 

Съхраняването на българския език и насърчаването на творците е политика, която трябва да бъде припозната от държавата. Творческите и културни индустрии имат потенциал не само в Европа, но и в България. Надяваме се Министерство на културата скоро да „разблокира“ 14-те основания, предвидени в закона, за генериране на средства в Национален фонд „Култура“ и той също да се превърне във фактор за развитие.