Cisac Biem

Musicautor

 

Именитият композитор на симфонична, камерна, филмова и театрална музика и педагог доц. д-р Георги Арнаудов бе удостоен с почетния знак „Златен век“ – звезда и Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Високото отличие му бе връчено на официална церемония в зала „Колегиум” на Министерство на културата на 29 март 2017 г. от министър Рашко Младенов.

 

За съжаление, 2016 бе поредна нулева година за подобряване и надграждане на законодателната рамка за защита на авторските права в България. Това се казва във въведението към годишния отчет за 2016 г. на сдружението на композитори и автори Музикаутор. Отчетът предстои да бъде представен, обсъден и приет от общото събрание на Музикаутор, което ще се проведе на 2 април 2017 г. в София.

 

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 2 април 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в зала 6 на НДК – гр. София, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

КЗК

Както стана ясно от сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), вече е образувано производство срещу Музикаутор по искане на БНР.

 

За сдружението на композитори и автори новото производство не е притеснение, тъй като два пъти КЗК е разглеждала дейността на Музикаутор и не е установявала нарушения. Това е нормално, доколкото сдружението работи в съответствие с българските закони и с професионалните стандарти на международните си партньори.

На пресконференция днес БНР представя изследване за рейтинга

БНР

На пресконференция на БНР днес, 13 февруари 2017 г., ще бъде представено изследване, проведено от GARB Audience Measurement Bulgaria, според което се наблюдава ръст в аудиторията на националната медия.


Подобряването на рейтинга на БНР оставя без основание заведения иск срещу Музикаутор, в който се твърди обратното – че има отлив на аудитория.