Cisac Biem

Musicautor

25 години Музикаутор

 

На 11 юни 2017 г. организацията на автори и композитори Музикаутор отбеляза своята 25-та годишнина.


През 1992 г. в София Музикаутор е учредено от над 100 творци като сдружение за колективно управление на авторски права в музиката.

 

Иван Димитров и Кирил Котев

BG Music Festival е част от визията на общината за развитие на туризма чрез културата

 

Меморандум за сътрудничество подписаха Община Сандански и организацията на композитори и автори Музикаутор. Това се случи на 9 юни 2017 г. на съвместна пресконференция на тема „Изкуството развива градове“ с организатора на BG Music Festival, който се провежда точно по това време в гр. Сандански.

Конференция "Приносът на интелектуалната собственост - възможности за България"

 

Интелектуалната собственост е продукт, който трябва да генерира приходи. Около това се обединиха участниците в международната конференция „Приносът на интелектуалната собственост – възможности за България“, която се проведе на 8 юни 2017 г. в Американския университет в Благоевград.


Конференцията бе организирана по инициатива на сдружението на автори и композитори Музикаутор, което чества своята 25-годишнина, в партньорство с Посолството на САЩ, Американския университет и EY Bulgaria (Ernst & Young).

Златни искри
От 29 юни 2017 г. до 2 юли 2017 г. във Варна ще се проведе V Европейски музикален фестивал „Златни искри“. Фестивалът е член на WAFA (World Association of Festival & Artists), а негов организатор е Фондация „Откритие“ със съдействието на Министерството на културата на Република България. Фестивалът включва международен конкурс за песен и международен конкурс за деца-вокалисти.

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в  гр. София - Съюз на българските композитори, зала "Филип Кутев",  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД: