Cisac Biem

Musicautor

БНР

Музикаутор изпрати предложението си за размера на авторските възнаграждения, дължими от Българското национално радио, днес, 6 януари 2017 г., в 18.50 ч. по електронната поща до генералния директор на БНР Александър Велев с копие до Съвета за електронни медии и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори.

 

Както изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров пое ангажимент на проведената на 5 януари 2016 г. среща в СЕМ, документът бе изпратен в рамките на днешния ден. В телефонен разговор генералният директор на радиото заяви, че работното време на БНР е до 17.00 ч. и че предложението няма да бъде разгледано до понеделник.

Музикаутор е припознат партньор на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори CISAC, в която членуват 239 авторско-правни дружества от 123 държави. Ползвайки се с авторитет сред международните си партньори, Музикаутор прие домакинството на най-големия форум на организацията – Европейския комитет на CISAC, който се състоя на 6-7 април 2016 г. в София и в който взеха участие над 100 представители на 40 авторски дружества от Европа.

 

Въпреки че беше приета резолюция, която сигнализира институциите за несправедливостите, които се случват в сферата на авторските права в България, този въпрос не бе предмет на медийното внимание.

СЕМ

Сдружението на композитори и автори Музикаутор алармира обществеността, че ръководството на БНР подвежда аудиторията, като казва, че музиката, която излъчва, е с уредени или погасени авторски права.

 

От началото на годината от Музикаутор са засечени над 50 произведения, които са част от представлявания от сдружението репертоар, като до този момент са изпратени сигнали до Съвета за електронни медии за 20 от тях (вж. по-долу).

При над 50% музика БНР плаща най-малко в цяла Европа

Както вече е известно, от 1 януари 2017 г. Българското национално радио няма право да излъчва музика от репертоара, управляван от сдружението на композитори, автори и издатели Музикаутор, а имено над 14 000 000 музикални произведения от цял свят. Причината за това е, че двете страни не постигнаха споразумение за размера на авторските възнаграждения, дължими от БНР.

 

Важно е да се разбере, че Музикаутор е законово установена организация за колективно управление на права и като такава тя събира от ползвателите на музика възнаграждения и ги разпределя към авторите от цял свят, без да генерира печалба!

Весели празници от Музикаутор