Cisac Biem

Musicautor

През 2016 г. от Културния фонд на Музикаутор бяха отпуснати около 360 000 лв. за проекти на български автори. Подобна подкрепа за развитието на музикалната индустрия в България е без аналог, включително на ниво държавна политика.


За стимулите за българското музикално творчество и цената, която трябва да бъде платена, за да го има музикалният продукт, споделиха български автори, получили финансова подкрепа от Културния фонд на Музикаутор. 

 

Именитият композитор на симфонична, камерна, филмова и театрална музика и педагог доц. д-р Георги Арнаудов бе удостоен с почетния знак „Златен век“ – звезда и Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Високото отличие му бе връчено на официална церемония в зала „Колегиум” на Министерство на културата на 29 март 2017 г. от министър Рашко Младенов.

 

За съжаление, 2016 бе поредна нулева година за подобряване и надграждане на законодателната рамка за защита на авторските права в България. Това се казва във въведението към годишния отчет за 2016 г. на сдружението на композитори и автори Музикаутор. Отчетът предстои да бъде представен, обсъден и приет от общото събрание на Музикаутор, което ще се проведе на 2 април 2017 г. в София.

 

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 2 април 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в зала 6 на НДК – гр. София, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

КЗК

Както стана ясно от сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), вече е образувано производство срещу Музикаутор по искане на БНР.

 

За сдружението на композитори и автори новото производство не е притеснение, тъй като два пъти КЗК е разглеждала дейността на Музикаутор и не е установявала нарушения. Това е нормално, доколкото сдружението работи в съответствие с българските закони и с професионалните стандарти на международните си партньори.