Cisac Biem

Musicautor

Ако Вие сте DJ

и в осъществяването на дейността си възпроизвеждате музикални произведения от репертоара на Музикаутор върху звуконосители (плочи, компакт дискове, магнитни ленти, касети, харддискове на компютър, USB памет както и всякакви други носители, върху които могат да бъдат записвани произведения) следва да получите разрешение за използването и да уредите авторските права чрез сключване на договор с Музикаутор и заплащане на възнаграждение по договор.

 

Ако Вие сте DJ

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЛИЦЕНЗИРАТЕ МУЗИКАТА ПОЛЗВАНА ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС:

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Тарифа за авторските възнаграждения, дължими от DJ

Договор за възпроизвеждане на музикални произведения от физически лица - DJ

 

* Моля, свържете се с нас, за да Ви информираме подробно за всички законови изисквания, свързани с дейността Ви и условията за сключване на договор.