Cisac Biem

Musicautor

Когато Вие:

Лицензиране в Интернет

* Предлагате мелодии за мобилни телефони, записани във форма, която позволява качването им на компютърен сървър и осигуряването на достъп до тях на потребителя с цел запаметяването им върху паметта на мобилен телефон;

* Сте собственик на уеб радио;

* Сте собственик на сайт за сваляне (даунлоуд) на музикални произведения;

*Сте собственик на сайт за сваляне (даунлоуд) на филми;

* Сте собственик на сайт и имате фонова музика към него;

* Сте собственик на сайт за гледане на музикални произведения или видеоклипове при поискване.

*Music on hold”

Съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните права следва да платите съответните възнаграждения за използваната музика.

____________________________________________________________________________________

Предлагаме ви някои от основните начини за ползването на произведения под авторскоправна защита в Интернет.

AUDIO / VIDEO ON DEMAND С ВКЛЮЧЕН DOWNLOAD (СВАЛЯНЕ) ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Това са случаи, когато е налице сваляне (DOWNLOAD) на музикални произведения от крайния потребител от Интернет сайтове, които предлагат услугата запазването на аудио файлове като офлайн съдържание. Тук се включват преди всичко сайтове за разпространение на музика под формата на компресирани аудио файлове във формат MP3, MP4, OGG, M4P, ACC и други, дори и когато не е налице защита срещу неоторизирано презаписване и разпространение на заплатения материал.

AUDIO / VIDEO ON DEMAND БЕЗ ВКЛЮЧЕН DOWNLOAD (СВАЛЯНЕ) ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Услугата позволява гледането на клипове и филми и слушане на музика безплатно или платено, като тук влизат и сайтове, които предлагат достъп до филми и музика, които се свалят върху компютъра на потребителя временно или се гледат в реално време, но без възможност да запазването на файловете като офлайн съдържение. Достъпът до музикално съдържание от крайния потребител следва да се осъществява на основата на избор на едно или повече произведения от предварително определен списък от такива и да служи за лично ползване (за по-нататъшната употреба на музикално съдържание, напр. в дискотеки, хотели и т.н.) се осъществява друг вид ползване и предвидена отделна тарифа.

РИНГТОНОВЕ И RINGBACK TONES

”Рингтон” представлява монофоничен, полифоничен, или MIDI синтезиран фрагмент от музикална композиция, както и фрагмент от истински звукозапис на музикална композиция (Realtone), който се използва като мелодия за звънене на мобилен телефон ringback tone- фрагмент от истински звукозапис на музикална композиция, който се чува при набиране на мобилен телефонен номер вместо сигнала “свободно”.

WEBRADIO

Предаването на аудио съдържание единствено по Интернет в реално време или под формата на запис. Доставчикът на услугата определя съдържанието на предаваната музика или видеоклипове за разлика от случаите при audio/video on demand.

ОЗВУЧАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

Някои Интернет сайтове предлагат музика, която не може да се преслуша интерактивно и има единствено подпомагаща функция към дейността на уебсайта е като фонова музика за озвучаване на Интернет сайтове и портали. Това е музикално съдържание, което не е целенасочено предвидено за самостоятелно ползване, а се употребява за информационни и презентационни цели, свързани със съдържанието на съответната Интернет страница.

____________________________________________________________________________________

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЛЕГАЛИЗИРАТЕ МУЗИКАТА ПОЛЗВАНА ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС:

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

* Моля, свържете се с нас, за да Ви информираме подробно за всички законови изисквания, свързани с дейността Ви и условията за сключване на договор.

 

Тарифа за интернет радиа pdf

 

Договор - юридически лица pdf

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в радиоуслуги

Договор - физически лица pdf

за разрешаване използване на музикални и литературни произведения в радиоуслуги

 

 

Тарифа за даунлоуд на музика pdf

 

 

Договор за даунлоуд на музика pdf

 

 

Тарифа за стрийминг (без даунлоуд) pdf

 

 

Договор за стрийминг (без даунлоуд) pdf

 

 

Тарифа за мелодии за мобилни телефони pdf

 

Договор за мелодии за мобилни телефони pdf

 

 

Тарифа за фонова музика на сайт pdf

 

 

Договор за фонова музика на сайт pdf

 

 

Тарифа при даунлоуд на филми pdf

 

 

Отговор на Музикаутор относно становища на АБРО и СЕК по Предложение на Музикаутор за правила за определяне размер на възнагражденията, дължими от онлайн телевизии pdf