Cisac Biem

Musicautor

Концерти

Концерт е всяко събитие с публика, на което звучи музика. Това важи и за събития като ревюта, балове, увеселения, изложби, панаири, чествания, карнавали, събития с рекламна цел, конкурси, състезания, циркови представления, и др. мероприятия, в т.ч. и благотворителни, чествания на паметни дати и годишнини, провеждане празници на градове, паради, празнични шествия, карнавали и др.мероприятия, в т.ч. и благотворителни.

 

Ако Вие сте организатор на:

* концерти в зали, заведения, на стадиони, площади или всяко друго място.

* публични прояви с използване на музика като:

- ревюта, балове, увеселения, изложби, панаири, чествания, карнавали, събития с рекламна цел, конкурси, състезания, циркови представления, и др. мероприятия, в т.ч. и благотворителни.

* обществени прояви с ползване на музика като:

- чествания на паметни дати и годишнини, провеждане празници на градове, паради, празнични шествия, карнавали и др.мероприятия, в т.ч. и благотворителни.

Независимо дали концертите и проявите с ползване на музика са с платен или безплатен вход съгласно Закона за авторско право и сродни права сте длъжни да искате разрешение за използването на музикалните произведения от авторите и да заплатите съответните възнаграждения.

____________________________________________________________________________________

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЛЕГАЛИЗИРАТЕ МУЗИКАТА ПОЛЗВАНА НА ВАШЕТО СЪБИТИЕ:

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

Договор за концерти (еднократен) pdf

 

Договор за концерти (рамков) pdf

 

Договор за концерти (политически партии) pdf

 

Договор за заведения (ХоРеКа) pdf

 

Тарифа концерти pdf

 

Отчетна форма концерти  doc

 

____________________________________________________________________________________

Незаплащането на дължимите възнаграждения ощетява авторите и техния труд

Освен това:

*Може да ви бъде наложена санкция от Министерство на културата в размер от 2 000 до 20 000 лв. при установяване на първо нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. при следващо.

*Да Ви се търси наказателна отговорност по смисъла на чл. 172а от НК

*МУЗИКАУТОР да подаде граждански иск срещу Вас за обезщетение съгласно ЗАПСП в размер от 500 до 100 000 лв..