Cisac Biem

Musicautor

За да лицензирате музикалното съдържание в излъчваната от вас програма (безжично или по кабел) трябва да сключите договор за излъчване по безжичен път, предаване по кабел и механично възпроизвеждане с организация за колективно управление на авторски права.

Ако Вие сте собственик на:

Радио

и излъчвате безжично или по кабел-радио програми, които имат музикално съдържание, съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродни права следва да искате разрешение от авторите и да платите съответните възнаграждения за това.

МУЗИКАУТОР лицензира използването на над 10 милиона музикални произведения в радиостанцията ви, без да се налага индивидуално уреждане на авторските права. Авторски и лицензионни възнаграждения, които се изплащат, се разпределят директно към музикалните издатели и авторите на музика.

Когато възпроизвеждате авторска музика публично, по какъвто и да е начин, вие трябва да получите лиценз за правото да я излъчвате.

МУЗИКАУТОР лицензира публичното излъчване на музика, която е включена в радиото, като например тематична и фонова музика, музика в реклами, музика в радио предавания и т.н.

____________________________________________________________________________________

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЛИЦЕНЗИРАТЕ МУЗИКАТА ПОЛЗВАНА ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС:

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

* Моля, свържете се с нас, за да Ви информираме подробно за всички законови изисквания, свързани с дейността Ви и условията за сключване на договор.

 

Тарифа за ефирни радиа

Договор индивидуален за ефирно радио

Декларация за музика и аудитория

Отчет за излъчваните произведения