Cisac Biem

Musicautor

Ако Вие стопанисвате:

Такси

*ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА…

Съгласно разпоредбите на Закона за авторско право и сродни права следва да искате разрешение от авторите и да платите съответните възнаграждения.

При извършване на публичен транспорт, независимо дали е с платен или безплатен вход, в което звучи музика, вие ползвате произведения под авторско – правна защита и извършвате публично изпълнение.

Възнаграждение дължат:

лицата стопанисващи транспортни средства като пътнически самолети-вътрешни и външни линии; автобуси на обществения транспорт; междуградски автобуси; международни автобуси; екскурзионни автобуси; маршрутни таксита; таксита и коли под наем; пътнически плавателни съдове- вътрешни и външни курсове; лифтове и всякакви други транспортни средства, в които достъп имат неограничен кръг лица, в които публично се изпълнява музика ”на живо” (от оркестри, състави, изпълнители, в т.ч. на плейбек и сингбек), както и чрез записи и озвучителни устройства (в т.ч. всички видове апарати, възпроизвеждащи звук и/или образ и звук, в т. ч. музик-боксове, джукбоксове, радио- и видеоприемници, радиоточки, монитори, караоке, чрез Интернет и др.)

*При ползване на музика от водачите на превозни средства в обособена кабинка, като по този начин не се озвучава салона с пътниците възнаграждения не се дължат.

___________________________________________________________________________________

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЛЕГАЛИЗИРАТЕ МУЗИКАТА В ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА:

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

* Моля, свържете се с нас, за да Ви информираме подробно за всички законови изисквания, свързани с дейността Ви и условията за сключване на договор.

 

Договор за транспорт pdf

 

 

Тарифа за транспорт pdf