Cisac Biem

Musicautor

Неидентифициран репертоар pdf

 

Посочените произведения нямат идентифициран автор, но са подадени към МУЗИКАУТОР в програмните отчети на медиите. Към този момент не са потърсени възнагражденията за тях. Произведенията в списъка са вписани със заглавие и изпълнител на кирилица и латиница. Авторите на произведения, които ги идентифицират като свои, e необходимо да се свържат с МУЗИКАУТОР и да ги регистрират в дружеството, за да получат дължимите възнаграждения. 

 

Списъкът се актуализира при наличие на разпознаване на произведенията от страна на техните автори и след приключване на съответните разпределения. При възникнали въпроси се обръщайте към "Документация български репертоар".