Cisac Biem

Musicautor

Ясен Козев – председател

Васил Гюров – заместник-председател

Стоян Михалев – заместник-председател

Васил Русев

доц. д-р Георги Арнаудов

проф. Георги Костов

Деян Каменов

Красимир Куртев

Минко Ламбов

Петър Дундаков

Росен Стоев

проф. Стефан Драгостинов

Ясен Велчев

„Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД

„Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД

 

Разпределение по квоти на Управителния съвет на Музикаутор, избран през 2017 г.

 

АВТОРИ НА СИМФОНИЧНА, КАМЕРНА, ХОРОВА, СОЛОВА И ОПЕРНА МУЗИКА

проф. Георги Костов

доц. д-р Георги Арнаудов

Минко Ламбов

 

АВТОРИ НА ПОПУЛЯРНА, ФИЛМОВА, ЕЛЕКТРОННА, ПРИЛОЖНА МУЗИКА И ДЖАЗ

Красимир Куртев

Росен Стоев

Стоян Михалев

Ясен Велчев

Ясен Козев

 

АВТОРИ НА МУЗИКА НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА

Петър Дундаков

Стефан Драгостинов

 

АВТОРИ НА ТЕКСТ, СВЪРЗАН С МУЗИКА

Васил Гюров

Васил Русев

Деян Каменов

 

МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ

„Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД

„Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД