Cisac Biem

Musicautor

Ползватели

1. Какво е МУЗИКАУТОР?

МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели. Всеки композитор, автор на текст и автор на аранжимент е носител на авторско право върху труда си. Всеки път, когато негово произведение се използва по какъвто и да е начин (излъчва се по медия, свири се в заведение, издава се на диск и т.н) на автора се полага възнаграждение за труда му. Многото различни медии, туристически и търговски обекти, най-общо наричани «ползватели», използват огромен брой музикални произведения всекидневно и за един автор е невъзможно сам да наблюдава къде се използват произведенията му. Затова в цял свят съществуват организации, като МУЗИКАУТОР, които се занимават с отстъпването на авторските права и заплащането на авторите на полагащите им се възнаграждения. Отчисления за авторски права се правят от ползватели (лицата, които използват музика) към МУЗИКАУТОР на базата на подписани договори и предварително обявени тарифи.

2. Какво е авторско право?

Авторското право е правото на автора върху произведение, което е създал. МУЗИКАУТОР представлява правата на композитора върху музиката, на автор на текст върху текста и на аранжора върху аранжимента на дадено музикално произведение. В МУЗИКАУТОР могат да членуват и музикални издатели, които предоставят авторските права, които управляват по силата на издателски договори с отделни автори, на сдружението.

3. Какво е музикален издател?

Музикален издател е физическо или юридическо лице, което е получило с издателски договор от автора или законните му наследници правото за използването на произведението чрез графично възпроизвеждане, правото да разрешава на други лица публичното изпълнение, записването му върху материален носител и тиражирането на записите, както и използването му по друг начин.

4. Искам да отворя кафене? Трябва ли да подпиша договор с МУЗИКАУТОР?

Кафенето е разновидност на търговски обект. Всички обекти, които публично използват музика, независимо дали това е от радио, от CD плейър, касетофон, телевизия, на живо или друг източник са длъжни да заплащат възнаграждения за използваната музика. Договор може да изтеглите от тук, а тарифите може да видите тук.

5. Имам малък семеен хотел в Трявна. Трябва ли да плащам авторски права? В стаите имам само ТВ-приемници и плащам на кабелен оператор.

Хотелът е разновидност на търговски обект. Всички обекти, които публично използват музика, независимо дали това е от радио, от CD плейър, касетофон, телевизия, на живо или от друг източник са длъжни да заплащат възнаграждения за използваната музика. Това важи и за хотелските стаи. Кабелният оператор е длъжен да уреди ползването на музикални произведения наречено „кабелно препредаване”. Когато това произведение стане достояние на широк кръг лица чрез представянето му на публично място ползването се нарича „публично изпълнение”. За него се изисква отделно разрешение от авторите и се дължат съответните възнаграждения. Стаята е публично място , когато в нея има ТВ приемник, то се осъществява „публично изпълнение” на музикално съдържание, част от телевизионните програми, независимо дали те са музикални, новинарски, спортни, филмови и т.н. Всяка шапка на предаване, новини, всеки филм съдържа цели или части от музикални произведения, които са обект на авторскоправна защита и за това се дължат възнаграждения.

Договор може да изтеглите от тук, а тарифите може да видите тук.

6. Озвучавам търговският си обект само с радио. Радиостанциите имат подписани договори с вас. Защо и аз трябва да плащам авторски права?

Подобно на озвучаването с ТВ – приемник, където кабелния оператор подписва договор за кабелно препредаване, така и всяка радиостанция подписва договор с МУЗИКАУТОР за разрешаване излъчването на музикални произведения в своя ефир, но като собственик на магазин, Вие осъществявате „публично изпълнение” на музикални произведения, което е друг вид ползване и трябва да подпишете договор за публично изпълнение на музика, като заплатите съответните възнаграждения.

7. Ако в търговският си обект пускам само класическа музика трябва ли да сключвам договор с МУЗИКАУТОР?

Жанрът на използваната музика не определя заплащането на авторски права. Възнагражденията за права са дължими за всички музикални произведения, в срок от 70 години след смъртта на автора. Съответно, ако използвате само класическа музика, авторите на която са починали преди повече от 70 години не сте задължени да плащате авторски права. За да сте сигурни, че сте коректен ползвател, винаги може да се свържете с нас.

8. Имам интернет сайт, за който използвам част от една песен за музикално оформление. Как мога да уредя авторските права?

За да използвате музикално оформление в сайта си първо трябва да се свържете с авторите на музикалното произведение или техния музикален издател и да получите писмено разрешение от тях за озвучаване на съответния сайт с конкретната музика. След което следва да подпишете договор с МУЗИКАУТОР за последващото използване. Ако искате да получите информация, кои са авторите на музиката, която сте избрали може да се свържете с нас . Ако произведението е регистрирано в МУЗИКАУТОР може да получите информация за авторите и насоки как да се свържете с тях.

9. Вярно ли е, че ако използвам в реклама само до 7 секунди от дадено музикално произведение не дължа авторски права?

Това не е вярно. Не съществува законова разпоредба, която да дава такава възможност. За да използвате музика в рекламен клип трябва да се свържете директно с авторите на музикалното произведение или техния музикален издател /ако има такъв/ и да получите писмено разрешение от тях.. Ако искате да получите информация, кои са авторите на музиката, която сте избрали може да се свържете с нас. Ако произведението е регистрирано в МУЗИКАУТОР може да получите информация за авторите и насоки как да се свържете с тях. Важно е да се знае, че на автора му се полага възнаграждение и за последващото излъчване на рекламата по радиа и телевизии, освен ако изрично не се е отказал от него.

10. Собственик съм на пиано бар, в който изпълненията са на живо. Трябва ли да подписвам договор с МУЗИКАУТОР?

Да, необходимо е. Видът на изпълнението и жанра на музиката не играят роля в определянето на заплащането на възнаграждението за авторски права. Роля за нивата на възнаграждението играе фактът дали заведението има платен вход, неговия размер, както и броя дни през седмицата, през които обектът работи с платен вход. В случай, че заведението работи без платен вход или входът е до 10 лв., то при сключването на договор за разрешаване ползването на музика в търговски обекти и заведения за хранене и развлечения вие уреждате правата на музика от всякакъв източник, вкл. изпълнена на живо. Ако в заведението, обаче, се събира вход над 10 лв. или се организират концерти с предварителна реклама и продажба на билети през тикетинг агенции (независимо от цената на билета) следва да уредите тези прояви с отделен договор за концерти и музикални прояви и заплатите съответните възнаграждения съгласно тарифата за концерти и музикални прояви. Важно е да знаете, че единия договор не отменя другия, те действат едновременно като уреждат различни начини на ползване на музикални произведения. За да сте сигурни в коректността си може да се свържете с нас.

11. Използвам за озвучаване на търговския си обект музикални дискове с платени права.Трябва ли да подписвам договор с МУЗИКАУТОР?

Да трябва, тъй като видът на източника, от който звучи музиката в търговския обект или заведение няма значение. Съгласно закона става въпрос за различни видове използване на произведения. В единия случай говорим за възпроизвеждане и разпространение на звуконосители, съдържащи музикални произведения, а в другия – за публично изпълнение на музикални произведения. За издаването и разпространението на дискове също се дължат авторски права В конкретния случай Вие трябва да подпишете договор за разрешаване публичното изпълнение.

12. При озвучаване само с чуждестранна музика в търговския обект нуждая ли се от договор с МУЗИКАУТОР?

МУЗИКАУТОР представлява авторските права не само на българските, но и на чуждестранни автори. На базата на договори за взаимно представителство със сродни дружества, МУЗИКАУТОР представлява близо 2 000 000 автори от над 100 страни в света или над 95% от световния репертоар. 

13. Имам подписан договор с ПРОФОН. Трябва ли да подписвам такъв и с МУЗИКАУТОР?

Да. ПРОФОН управлява правата на изпълнители върху техните изпълнения и на продуцентите върху звукозаписа– т.нар сродни на авторското право права и събира и разпределя възнагражденията за тях. Всяко едно произведение обаче има още и композитор, автор на текст и аранжор, които се представляват от МУЗИКАУТОР и са носители на авторски права, които трябва да бъдат заплащани.

____________________________________________________________________________________