Музикаутор регистрира най-високите приходи в историята си

21.02.2016 г.

 

Най-сериозен ръст е реализиран в сектор „Препредаване“ – 1055%. Това са авторските възнаграждения, които Музикаутор събира от кабелните, сателитни и интернет оператори на телевизионни и радио програми. Чувствителен ръст дружеството отбелязва също в секторите „Телевизионно лицензиране“ и „Дигитални права“.

 

Внимание се отделя на предприетите мерки за повишаване на събираемостта от сектор ХОРЕКА, където все още голяма част от собствениците на търговски и туристически обекти не уреждат правата за музиката. През 2015 г. Музикаутор и Профон сключиха споразумение с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, която подкрепи предложенията за законови промени при защитата на авторските и сродните права. Организациите се обединиха около подобряването на контрола от страна на Министерство на културата, както и за делегиране на контролни функции на общините по спазването на Закона за авторското право и сродните му права.

 

Отчетът отбелязва активната работа на Музикаутор с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Знак за това е предстоящата среща на Европейския комитет на световната организация, чийто домакин ще е София през април 2016 г. Срещата ще събере над 80 представители на сродни дружества от Европа и други държави. Съорганизатори на събитието са Музикаутор и Филмаутор.

 

Годишният отчет за дейността ще бъде представен пред Общото събрание на Музикаутор през март т.г.