Около 240 000 лева ще отпусне Културният фонд на Музикаутор в подкрепа на проекти на български творци

28.09.2017 г.

 

Към този момент приключи проверката на техническите условия, на които следва да отговарят кандидатстващите проекти. Със свое решение Управителният съвет избра 9-членна комисия, която следва да разгледа всеки проект по същество, като ще съблюдава за:
► неговото съответствие с целите на фонда;
► къде и по какъв начин ще се разпространява/т произведението/ията;
► как произведението/ията ще добие/ят популярност;
► с какво проектът ще благоприятства развитието на българското културно наследство и творчество в дългосрочен план.

 

Комисията предстои да класира 122 проекта и е в състав:
► Антон Иванов – Чембъра
► Васил Гюров
► Георги Андреев
► Пейо Пеев
► Петър Дундаков
► Петър Цанков
► Стефан Драгостинов
► Филип Александров
► „Орфей Дика Мюзик Пъблишинг” ЕООД

 

Целта на Културния фонд на Музикаутор е да насърчава българските творци в създаването на музика. Подкрепата, отпускана от Културния фонд за музикални проекти, остава без аналог в България, като за сравнение през 2016 г. Национален фонд „Култура“ е отпуснал малко над 370 000 лв. за проекти във всички сфери на изкуството.

 

Съхраняването на българския език и насърчаването на творците е политика, която трябва да бъде припозната от държавата. Творческите и културни индустрии имат потенциал не само в Европа, но и в България. Надяваме се Министерство на културата скоро да „разблокира“ 14-те основания, предвидени в закона, за генериране на средства в Национален фонд „Култура“ и той също да се превърне във фактор за развитие.