38 проекта от различни жанрове са подкрепени с над 150 000 лева от сесия 2018 на Културния фонд на Музикаутор

01.08.2018 г.

Младите автори и дебютанти са поощрени за 11 свои проекта

 

За първа година Музикаутор подкрепя чрез Културния фонд специално млади автори и дебютанти, като са подкрепени общо 11 техни проекта.

Подадените заявления през сесия 2018 са 129, а получилите финансиране проекти са общо 38. Те са подкрепени с грантове между 1500 и 5000 лв. в зависимост от вида на проекта.

Тази година, отново за първи път, по решение на Общото събрание на сдружението отпуснатите средства бяха разпределени в отделни категории, гарантирайки равнопоставеност между жанровете.

 

Комисията, която оцени проектите, бе в състав:

КВОТА ЧЛЕН
Класическа музика Георги Арнаудов
Красимир Тасков
Популярна музика Венцислав Мицов
Петко Дреников
Петър Георгиев
Фолклорна музика Милен Иванов
Автори на текст Васил Гюров
Иван Тенев
Музикални издатели „Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД

 

 

Подкрепените автори във всяка категория са:

 

Млади автори и дебютанти

1. Александър Деянов
2. Ангел Дингилов
3. Виктор Иванов
4. Живко Василев
5. Константин Кучев
6. Максим Стоименов
7. Михаил Дончев
8. Пламен Денчев
9. Райна Василева
10. Тодор Ковачев
11. Ибрахим Игнатов

 

Популярна музика

1. Васил Русев
2. Владимир Тотев
3. Десислава Андонова
4. Ерсин Мустафов
5. Любомир Киров
6. Никола Николов
7. Никола Джоков
8. Нора Караиванова
9. Пейо Пеев
10. Петко Славов
11. Петър Писарски
12. Радослав Гергов
13. Росен Кукошаров
14. Свилен Ноев

 

Класическа музика

1. Иван Стайков
2. Любомир Денев
3. Минко Ламбов
4. Михаил Големинов
5. Пенчо Стоянов
6. Пламен Джуров
7. Филип Павлов
8. Юли Дамянов

 

Музика на фолклорна основа

1. Ангел Добрев
2. Борислав Петров
3. Димитър Христов
4. Недялко Недялков
5. Тихомир Георгиев