Кандидатствайте с проекти в Сесия 2021 на Културния фонд на Музикаутор

29.04.2021 г.

С решение на Управителния съвет Музикаутор стартира сесия 2021 на Културния фонд и отпуска над 170 000 лв. за млади и утвърдени автори. Заявленията с индивидуални проекти се приемат между 1 май и 30 юни 2021 г.

 

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

► Проект за финансиране на готови, но неразгласени произведения*
► Проект за създаване на нови произведения

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Платен членски внос в Музикаутор
► Всички условия по договора, ако вече сте получавали финансиране от фонда, са спазени
► Не са налице основания за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава
► Не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава
► Не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате
► Член сте на Музикаутор от минимум две години (този критерий не се отнася за млади автори**)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец – за автори 
Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец – за музикални издатели
Приложение № 1 – Декларация – съгласие за участие в проекта от останалите автори по образец
Приложение № 2 – Отчет за популяризиране на подкрепени проекти от предходни сесии
Декларация за регистрация на музикални произведния
► При проекти за финансиране на готови, но неразгласени произведения, те се прилагат в някой от форматите:
- партитура в PDF
- клавир в PDF
- звукозапис, видеозапис или демозапис на произведенията на широкоразпространен формат в линк за споделяне придружаващ имейла с кандидатурата
► При проекти за създаване на произведения се прилага поне едно вече реализирано произведение (за референция) в някой от форматите:
- партитура в PDF
- клавир в PDF
- звукозапис, видеозапис или демозапис на произведенията на широкоразпространен формат в линк за споделяне придружаващ имейла с кандидатурата.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В СЕСИЯ 2021

► Бенефициенти по фонда през 2020 г. не могат да кандидатстват отново тази година и не могат да вземат участие в проекти на други автори
► Кандидатите за финансиране могат да участват само в един проект на друг кандидат в текущата сесия
► Всеки автор, който не кандидатства за финансиране със свой проект, може да участва в до два проекта на други кандидати за финансиране
►Двама или повече автори не могат да участват заедно в повече от един проект в рамките на сесия 2021.


КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2021 г. Заявления, получени след него, няма да бъдат разглеждани.

 

Документите се подават по електронен път:
Имейл: kulturen_fond@musicautor.org
Телефон: 0700 10 350, 02 980 1035,  0882 49 66 44
Лице за контакт: Ангелина Георгиева

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Заявленията подлежат на формална проверка от администрацията в рамките на минимум 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. 
2. В срок от най-малко 14 дни след приключване на проверката от администрацията проектите ще бъдат оценени от Комисия, съгласно Методика за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

ВАЖНО

Оценките на кандидати, които считано от 18.06.2017 г., са отстъпвали правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените в таблицата начини на използване, се намаляват, както следва: 
► Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%
► Публично изпълнение на публични места – 20%
► Публично изпълнение по време на концерти – 40%

Включват се случаите на:
► директно отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или независими дружества за управление на права (НУП)
► отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или на НУП чрез трети лица – издатели, продуценти и др.

Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване и за всеки отделен ползвател/НУП в рамките на даден вид ползване.

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено, произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.
**„млад автор” е автор до 30-годишна възраст включително, член на Музикаутор.

 

За повече информация:
Правилник за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”


Общи насоки за кандидатстване от сесия 2020 на Културния фонд на Музикаутор можете да получите във видеото от нашия Уебинар 2: На фокус: Финансова подкрепа за българските творци, част от поредицата "Музикаутор онлайн в помощ на авторите".

 

Очакваме Вашите проекти до 30 юни 2021 г.!

Екипът на Музикаутор