Музикаутор взе участие в семинара за публично изпълнение на английското дружество PRS for Music

20.10.2014 г.


Разглеждани бяха теми, свързани с функционирането на моделите за работа с клиентите в сектор ХОРЕКА и концерти, структурата на съответните звена, развитие на маркетинг и комуникационни стратегии в посока по-детайлно запознаване на ползвателите с действието на системата за колективно управление на права, конкретните ползи от музиката за бизнеса и бизнес логиката на процеса за лицензиране и заплащане на възнаграждения. Законовата рамка, прозрачността при изготвянето и прилагането на тарифите, както и съвместната дейност на дружествата, управляващи авторските и сродни права, бяха също теми на представените презентации.

 


Изключително интересни и полезни бяха дискусионните модули, в които активно участие взеха представителите на различните дружества. Те споделиха успешни практики и ефективни решения от своя опит какви са специфичните предизвикателства в техните държави.

На фона на представените от английските ни колеги основни елементи от тяхната дейност - практики, цели и задачи - се уверихме, че МУЗИКАУТОР работи изцяло в духа и стандартите на едно от най- старите дружества и тези на останалите ни колеги, както по структура на дейността и комуникация с ползвателите, така и чрез разработка на софтуерите за онлайн лицензиране, системите за управление на връзките с клиенти, изграждането на бази данни на ползватели и др. - ресурси, които МУЗИКАТОР вече е разработил и въвел.

Концепциите за изграждане на образа на МУЗИКАУТОР и предлагане на качествена услуга към ползвателите, които нашето дружество възприе през последните години, са изцяло в посоката, която PRS for Music налага в развитието на комуникационната си и маркетингова стратегия. Напредничава се оказа и практиката, която в България сме въвели от повече от 3 години, за много тясно сътрудничество при работа с ползватели в сектор ХОРЕКА от страна на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН по пътя на изграждане на модел, притежаващ характеристиките за обслужване на едно гише при лицензиране на публичното изпълнение.

Разгледани бяха и новите тенденции за развитие на пазара и появата на редица търговски фирми, предлагащи ограничен репертоар с уредени извън системата на CISAC авторски права. Наложи се изводът, че навсякъде ползвателите отлично разбират, че инвестирането на музиката трябва да се прави умно и далновидно. Те предпочитат да се доверят на силата на репертоара, съзнават ясно огромното благотворно влияние на разпознаваемата, хитова, популярна музика върху поведението и на клиентите, и на служителите, както и нейната възвръщаемост в бизнеса. Установи се, че и в другите държави се забелязват чести случаи, при които продавания като уреден репертоар все пак съдържа и такъв, който е под защита на дружествата и носи риск за ползвателя при използването му без съответния лиценз.