Ясни са одобрените кандидати, получаващи финансиране от Културния фонд

27.06.2016 г.