Рекорден брой кандидати по Културния фонд на Музикаутор в сесия 2021

05.07.2021 г.

Културният фонд на Музикаутор отчете рекорден брой кандидати в сесия 2021. 


За поредна година Културният фонд на Музикаутор ще подпомогне своите членове в реализацията на техните музикални проекти. С решение на Управителния съвет Музикаутор стартира сесия 2021 на Културния фонд на 1 май 2021 г. и предстои да бъдат отпуснати над 170 000 лв. за млади и утвърдени автори. Заявленията с индивидуални проекти се приемаха до 30 юни 2021 г., като тази година броят на проявилите интерес е рекорден за историята на Фонда. Кандидатствалите тази година с проекти в жанровете на популярната, класическата музика и музиката на фолклорна основа са близо 200.


Поддържаният от Музикаутор Културен фонд цели финансирането на проекти за популяризиране на българското културно творчество и наследство, както и финансово подпомагане на членове на сдружението. Той подкрепя творците у нас в създаването на музика и насърчава развитието на музикалния бизнес в България. За финансиране кандидатстват автори с готови, но неразгласени произведения, както и такива, чиито произведения предстои да бъдат създадени.  


Вече тече формална проверка от администрацията на постъпилите документи и тя ще продължи минимум 10 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления. В рамките на месец юли проектите ще преминат и през оценяване от комисията съгласно Методика за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”


На Общото събрание, което се проведе на 7 юни 2021 г., бяха избрани членовете на комисията, която ще оценява проектите, кандидатстващи за финансова подкрепа в Сесия 2021 на Културния фонд на Музикаутор. Комисията се състои от 10 души и ще бъде разделена в две подкомисии, които ще разглеждат проектите в зависимост от жанра на включените в тях музикални произведения. В комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“ са избрани Минко Ламбов, Илиян Юручки, Любомир Денев – баща, Владимир Джамбазов и Михаил Големинов, а проектите от „Популярна музика“ ще бъдат оценявани от Виктор Стоянов, Христо Ламбрев, Пейо Пеев, Десислава Софранова и „Орфей Дика Мюзик Пъблишинг“ ЕООД.


Авторите на одобрените проекти ще получат грантове на стойност между 1000 и 4000 лева – за утвърдени автори, и между 1000 и 3000 лева – за млади автори.


Музикаутор напомня, че с решение на Общото събрание и тази година ще бъдат намалени оценките на кандидати, които са отстъпвали правата си или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация.


Оценките на кандидати, които са отстъпвали правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените в таблицата начини на използване, се намаляват, както следва: 
► Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%
► Публично изпълнение на публични места – 20%
► Публично изпълнение по време на концерти – 40%


Включват се случаите на:
► директно отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или независими дружества за управление на права (НУП)
► отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или на НУП чрез трети лица – издатели, продуценти и др.


Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване и за всеки отделен ползвател/НУП в рамките на даден вид ползване.

 

На вниманието на всички кандидати:
На 8 юли следва да получите имейл с потвърждение за подадения в Музикаутор Ваш проект. 
В случай, че не получите такъв, моля обърнете се към нас по имейл: kulturen_fond@musicautor.org или на телефони: 0882496644, 0882431819.

 

Музикаутор се радва на големия интерес и пожелава упсех на всички кандидати!