Музикаутор: От защитата на интелектуалната собственост печелят всички

08.06.2017 г.

Интелектуалната собственост е продукт, който трябва да генерира приходи. Около това се обединиха участниците в международната конференция „Приносът на интелектуалната собственост – възможности за България“, която се проведе на 8 юни 2017 г. в Американския университет в Благоевград.

Конференцията бе организирана по инициатива на сдружението на автори и композитори Музикаутор, което чества своята 25-годишнина, в партньорство с Посолството на САЩ, Американския университет и EY Bulgaria (Ernst & Young).

Участниците в конференцията бяха приветствани с видеообръщение на ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, който информира за предприетите действия в рамките на Съюза за единен цифров пазар, като се балансират интересите на правоносителите с тези на ползвателите на техните произведения. От изказването му стана ясно, че в настоящия момент трудът на авторите и изпълнителите в дигитална среда е подценен и това трябва да бъде променено, като платформите започнат да плащат справедливи възнаграждения.

„В сектора на кабелните, сателитни и интернет оператори сивият сектор е над 35%, тъй като те декларират по-малък брой абонати, отколкото всъщност имат, и по този начин не заплащат авторски възнаграждения на реална основа“, отбеляза изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.

Според мениджъра на EY Bulgaria Али Пирзада този сектор генерира приходи в размер на 371 млн. лв., но компаниите твърдят, че те са около 222 млн. лв. „Това е един огромен луфт, средства, които не се декларират, съответно не постъпват приходи в държавната хазна, а отиват в сивата икономика“, допълни той.

Али Пирзада представи първата глобална карта на културните и креативни индустрии „Cultural Times”, изготвена и публикувана от EY през 2015 г. Според изследването тези индустрии генерират приходи в размер на 2,250 млрд. долара годишно, което представлява 3% от глобалния БВП, а в тези сектори са заети над 29,5 млн. души.

В рамките на конференцията бе акцентирано върху ролята на интелектуалната собственост за привличането на капитали в страната. Слабата на защита на тези права води до липса на свежи или оттеглянето на инвестиции в България. Участниците се обединиха около факта, че обществата, където се зачитат правата на интелектуалната собственост, живеят с по-добър стандарт и по-добро благосъстояние.

Референция за инвестиционен интерес е именно Списък 301 на Търговския представител на САЩ, който отчита нивото на закрила на интелектуалната собственост в наблюдаваните страни. България е в този списък от 2013 г. насам. „Списък 301 показва ангажираността на САЩ да съдейства на държавите, които присъстват в него, за подобряване на рамката за защита на интелектуалната собственост“, посочи Тоня Хенкок от Посолството на САЩ в България.

„Положението в страната в това отношение е плачевно“, коментира заместник-министърът на културата Румен Димитров. Той увери, че екипът на министерството има намерение да положи всички усилия за подобряване на диалога между ползватели, организации за колективно управление на права и потребители. Той съобщи, че Министерство на културата ще предприеме информационна кампания сред обществеността, която да спомогне за осъзнаване на нуждата от защита на интелектуалната собственост.

В своята презентация изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров посочи кои са основните трудности при реализацията на авторските права в България. Сред тях, освен сивият сектор, са липсата на административен капацитет за осъществяване на контрол, пропуски в законовите процедури при договаряне на тарифи, пиратството сред някои бизнес играчи, както и липсата на работещ регламент, по който могат да се събират възнаграждения за авторите при копирането на техни произведения за частно ползване.

Според заместник-министъра на правосъдието Десислава Ахладова делата, свързани с интелектуална собственост, които се разглеждат от българските съдилища, не са много. Тя посочи, че в много случаи съдиите не познават материята отблизо, а обученията в тази сфера са малко и недостатъчни.

В конференцията взеха участие Мария Стоянова – член на Съвета за електронни медии (СЕМ), Добрина Чешмеджиева – журналист и водещ на предаването „Референдум“ по БНТ, които бяха модератори на панелите. В дискусията участваха още доц. д-р Владя Борисова – ръководител катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в УНСС, Милан Майерович-Стилинович – мениджър „Комуникации“ на хърватското сдружение на композиторите за колективно управление на права HDS-ZAMP. Сред присъстващите бяха Розита Еленова – член на СЕМ, Анета Милкова – член на УС на БНТ, представители на Българска музикална асоциация, на Българската асоциация на музикалните продуценти, на медии, журналисти, студенти и други.