Общото събрание излъчи Комисията за оценка на проектите в Сесия 2021 на Културния фонд

08.06.2021 г.

Съкращава се срокът, за който проектите подлежат на намаляване на оценката заради декларации
за отказ от права

 

На заседанието си вчера Общото събрание излъчи членовете на комисията, която ще оценява проектите, кандидатстващи за финансова подкрепа в Сесия 2021 на Културния фонд на Музикаутор.

Комисията се състои от 10 души и ще бъде разделена в две подкомисии, които ще разглеждат проектите в зависимост от жанра на включените в тях музикални произведения.

В комисия „Класическа музика и музика на фолклорна основа“ са избрани Минко Ламбов, Илиян Юручки, Любомир Денев – баща, Владимир Джамбазов и Михаил Големинов, а проектите от „Популярна музика“ ще бъдат оценявани от Виктор Стоянов, Христо Ламбрев, Пейо Пеев, Десислава Софранова и „Орфей Дика Мюзик Пъблишинг“ ЕООД.

Авторите на одобрените проекти ще получат грантове на стойност между 1000 и 4000 лева – за утвърдени автори, и между 1000 и 3000 лева – за млади автори. Цялата сума, която ще бъде отпусната в сесията е в размер на 170 000 лева, а срокът за кандидатстване с проекти е 30 юни 2021 г. Всички условия са налични на: https://www.musicautor.org/bg/article/Sesia-2021-na-Kulturnia-fond-na-Muzikautor.

С решение на Общото събрание беше съкратен срокът, за който се намаляват оценките на кандидати, които считано от 18.06.2017 г., са отстъпвали правата си или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация.

Ако до момента срокът беше 4 години от подписването на подобна декларация, то сега периодът, за който оценките на кандидатите биха били намалявани, е 2 години.