Пловдив организира музикални прояви без да плаща авторски права

10.10.2014 г.

 

Културната столица на Европа за 2019 г. – гр. Пловдив, е редно да започне да планира дейностите си, след като най-напред се запознае с действащото законодателство и по-точно – Закона за авторското право и сродните му права - ЗАПСП. Законът казва, че организаторите на концерт предварително и писмено трябва да получат съгласие от авторите на произведенията или от организация за колективно управление за авторски права – МУЗИКАУТОР.

 

В периода февруари-септември 2014 г. от Музикаутор са изпратени три писма до общината, с които тя е уведомена за казуса и е поканена да уреди авторските права за музикалните прояви, на които е организатор. Резултат от тях към момента няма, а в града продължават да се състоят и планират музикални събития.

 

„Официално е изискана проверка от Министерството на културата на течащия в момента фестивал „Пловдивски джаз вечери“, организиран от Община Пловдив. Не е редно културата да се стимулира единствено с бюджети, тя се гради с разбиране, със стратегия, с приоритети и най-вече с уважение към хората, които създават културния продукт. Едва след това идват и бюджетите“ - заяви изпълнителният директор на Музикаутор - Иван Димитров. Той подчерта, че са изпратени три писма до Община Пловдив, но повече от половин година няма реакция от тяхна страна. „Парадоксално е, че общината дискредитира тези, които произвеждат музикален културен продукт, докато се опитва да докаже, че подкрепя българската култура“ – заяви г-н Димитров.

Писмо до Община Пловдив от 16 септември 2014 г. 

Сигнал до Министерството на културата за проверка на фестивала "Пловдивски джаз вечери"