Расте интересът на творците към Културния фонд на Музикаутор

12.07.2022 г.

И тази година Музикаутор отчита ръст на подадените заявления за финансиране на музикални проекти от Културния фонд на организацията. В сесия 2022 на фонда авторите, кандидатствали в жанровете на популярната, класическата и музиката на фолклорна основа, са повече от 210.

Чрез Културния си фонд Музикаутор подкрепя българските композитори и автори, подпомага създаването на нови произведения и насърчава развитието на музикалния бизнес в България. За десет години от създаването му Музикаутор проведе общо 8 сесии на Културния фонд за над 1,7 милиона лева, с които подкрепи повече от 500 проекта на български автори.

Предстои същинският етап на новата сесия 2022 на фонда, в която с решение на Управителния съвет на Музикаутор се отпускат 200 000 лева за реализиране на индивидуални проекти на млади и утвърдени автори. След преминаване на административна проверка и оценяване от комисии „Популярна музика“ и „Класика и фолклор“ класираните кандидати ще получат грантове от 1000 до 4000 лева.

---

Уважаеми членове,

Уведомяваме ви, че поради големия обем заявления административната проверка ще бъде удължена в разумен срок, но не по-късно от 30 юли 2022 г. Най-малко 14 дни след приключването на проверката проектите ще преминат в етап оценяване от комисиите, съгласно Методиката за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

Моля, имайте предвид, че екипът на Музикаутор ще се свърже с авторите, чиито проекти са одобрени, след приключване на класирането. Следете публикуването на тази информация и на сайта ни, секция Новини.

Напомняме, че сесията беше открита на 1 май 2022 г. с краен срок за подаване на документите до 30 юни т.г.

Всички автори, подали своите заявления и приложения в срок, следва да са получили потвърдителен имейл за своя проект. В случай че не сте получили такъв, моля, веднага се свържете с нас на следните контакти:

Имейл: kulturen_fond@musicautor.org

Телефон: 0882496644, 0882431819

 

Всеки подкрепен проект трябва да включва по едно готово, но неразгласено или ново произведение. Произведението следва да отговаря на тези условия към датата на подаване на заявление от страна на кандидата. Вижте всички условия в сесия 2022 на Културния фонд тук.

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Екипът на Музикаутор