Рекорден брой заявления за финансова подкрепа в сесия 2020 на Културния фонд на Музикаутор

27.07.2020 г.

Близо 200 са авторите, които кандидатстват за подкрепа от Музикаутор в сесия 2020 на Културния фонд на сдружението. Това стана ясно, след като миналата седмица изтече крайният срок за подаване на заявления.

Авторите кандидатстват със свои готови неразгласени произведения и за създаване на нови произведения, като проектите им ще бъдат оценявани от две комисии. Първата е в направление класическа музика и музика на фолклорна основа и в състав проф. Красимир Тасков, проф. Стефан Драгостинов, Юли Дамянов, Виктор Стоянов и Милен Иванов. Втората комисия ще разглежда произведения от популярната музика и включва проф. Симеон Венков, Павел Васев, Вида Пиронкова, Милена Славова и музикалният издател Орфей Дика Пъблишинг.

Преди да бъдат оценени от комисиите, проектите преминават проверка на формалните критерии, които следва да изпълняват. Оценяването на проектите на младите и утвърдените автори ще се извърши по методология, а специално младите автори ще бъдат включени в самостоятелно класиране за 20% от цялата сума, отпускана от Фонда.

Грантовете се отнасят към общото времетраене на включените в проекта произведения, като за млади автори те са от 1000 до 3000 лв., а за утвърдени – от 1000 до 4000 лева. Припомняме, че с решение на Управителния съвет от 15 май 2020 г. Музикаутор ще отпусне общо 300 000 лева в сесия 2020 на Културния фонд на сдружението.

Очаква се подкрепените проекти да бъдат обявени през м. септември 2020 г.