Световноизвестни творци призовават законодателите да предприемат действия на Общото събрание на Световната организация за интелектуална собственост

02.10.2014 г.

 

Франсис Гъри, генералният директор на WIPO, подчерта централната роля, която организацията играе в оформянето на международните правила за интелектуална собственост: "На фона на дълбоката промяна в цифровата среда, никога не е имало по-подходящо време за обсъждане как да се осигури устойчиво бъдеще за авторите", каза Гъри. "Както подобава WIPO е домакин на тази дискусия и ние сме благодарни на CISAC за организирането на панел, съставен от международно признати творци, които да обсъдят тази така важна за нас тема“.

 

Той подчерта важността на творчеството като източник на икономическо развитие, особено в развиващите се страни - позиция, потвърдена и от проучване, публикувано от CISAC преди Общото събрание на WIPO. Озаглавенo "Tворческите индустрии и страните от BRICS", проучването подчертава огромния потенциал на най-големите развиващи се икономики (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) да увеличат приноса на техните творчески индустрии за създаването на работни места, устойчиви бизнес модели и здрава икономика. В него е очертан и цялостен план за действие за предприемане на мерки в полза на творческите индустрии в тези държави.

 

EilonPaz 1601Към международно признатия автор на електронна музика и председател на CISAC - Жан Мишел Жар, се присъединиха и художника Ерве ди Роса, също от Франция, сенегалската режисьорка Анжел Диабанг, канадския композитор Еди Шварц, Винод Ранганат - индийски драматург, и израелският сценарист и режисьор Дафна Левин. Жан Мишел Жар повдигна няколко ключови въпроса, сред които необходимостта от разработване на иновативни бизнес модели, които осигуряват справедливи възнаграждения на творците и отварят вратите към нови партньорства с дигиталния сектор.

 

Той посочи, че творците са в центъра на дигиталната икономика и че развитието на устойчиви бизнес модели с цифрови посредници е от съществено значение. "Авторите подкрепяме технологите. Ние приветстваме по-широкия достъп до култура, който цифровите устройства предлагат на обществото, както и възможността за достигане до по-широка публика, която новите технологии предоставят на авторите. Но имаме нужда от бизнес модели, които имат смисъл за всички страни ", каза той.

 

Говорейки за необходимостта от солидна правна рамка, върху която да се изгради творческа икономика, Жан Мишел Жар посочи: "Творците и законодателите имат възможност да работят заедно, за да формират политики, които отразяват действителната стойност на творческите индустрии, като се гарантират справедливи възнаграждения, както и устойчив и динамичен растеж за всяка заинтересована страна от творческата верига - от твореца до дистрибутора."

 

Г-жа Диабанг се съгласи, като посочи, че една благоприятна законодателна рамка в Европа може да действа като пример за това какво трябва да се промени и в другите части на света, но, съответно, ако правата на творците се подценяват в Европа, то това ще засегне целия свят.

 

Г-н Ди Роса подчерта, че има спешна необходимост от нов международен договор по въпросите за правото на препродажба при визуалните изкуства. Този договор трябва да направи правото на препродажба задължително по целия свят, за да се гарантира, че визуалните артисти, без значение къде живеят или къде се продават произведенията им, могат да печелят процент от препродажбата на тяхното творчество.

 

EilonPaz 1426Както г-жа Ранганат, така и г-н Левин отбелязаха относителната слабост на творците при индивидуалното договаряне на позициите им. И двамата подчертаха значението на колективното управление на права и жизненоважната роля, която организациите за колективно управление на права играят и трябва да продължат да играят, в интерес защитата на правата и интересите на творците.

 

Г-н Шварц се фокусира върху справедливите възнаграждения за творците, и по-специално, как да се развиват справедливи и устойчиви модели за компенсация, като същевременно се гарантира, че бизнесът на дигиталните партньори не се поставя в риск неоснователно. Този въпрос е в центъра на ново проучване, поръчано от Съюза на музикалните творци в Северна Америка – MCNA, и одобрено от CISAC. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани по време на конгреса на Международния съвет на авторите в музиката (CIAM) в Нашвил, Тенеси на 22 и 23 октомври, 2014.