Международна конференция „Приносът на интелектуалната собственост – възможности за България“, 8 юни 2017 г., Благоевград

06.06.2017 г.