Авторски възнаграждения

Размерът на авторските възнаграждения зависи от категорията ползватели, които използват Вашите произведения, както и от честотата на тяхното използване.

Категории ползватели, с които Музикаутор има договори:
► телевизии и радиостанции;
► кабелни, интернет и сателитни оператори;
► туристически и търговски обекти;
► дигитални платформи и сайтове;
► мобилни оператори;
► издатели на дискове и други механични носители;
► кина;
► организатори на концерти;
► ползватели в чужбина, с които сродните на Музикаутор чуждестранни дружества имат сключени договори.

Ползвателите от територията на България подават към Музикаутор отчети с различни данни за използваните от тях произведения (времетраене, брой излъчвания, брой гледания, брой сваляния и пр.). След като Музикаутор идентифицира произведенията и правоносителите в тях, се извършва разпределение на получените възнаграждения в зависимост от използването на всяко едно произведение и ролята на всеки един правоносител в него.

Цялата процедура по разпределение на авторските възнаграждения е уредена в Правила за разпределение на инкасираните от Музикаутор авторски възнаграждения за правата, които са му предоставени от авторите да управлява от тяхно име и за тяхна сметка на територията на Република България, които се приемат от Общото събрание на организацията.

 

 

Прочети още