Международно бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM)

Международно бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) е международната организация, която представлява дружествата, управляващи механични права. 

Такива дружества има в повечето държави и основната им дейност е да лицензират възпроизвеждането на произведения (включително музикални, литературни и драматични) върху механични носители. Членове на тези организации са композитори, автори и издатели, а получатели на лицензиите са звукозаписни компании и други потребители на записана музика.

Всеки път, когато се издават дискове, аудиокасети или винили, съдържащи защитени музикални произведения, се изисква лиценз от правоносителите и се заплащат възнаграждения за всяко копие, което се произвежда и продава. Дружествата, които управляват механични права, също лицензират някои механични аспекти при теглене на музика от интернет.

www.biem.org