Счетоводни данни

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Име на фирма: СНЦ МУЗИКАУТОР

ЕИК: 831005050

ИН по ЗДДС: BG831005050

МОЛ: Иван Димитров

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4

БАНКОВА СМЕТКА

BG61UNCR76301000002406

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

Адрес на банката: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 7

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

СЧЕТОВОДСТВО НА МУЗИКАУТОР

Тел.: 0700 10 350

Email: accounting@musicautor.org

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

„Лойс 3“ ООД

Адрес: 1164 София, ул. „Цанко Церковски“ № 40А

Тел.: 02/ 865 04 79

Главен счетоводител: Николета Априлова