Подкрепа за юбилеи

При навършване на 50, 60 и 70, а след навършване на 70-годишна възраст на всеки 5 години (75, 80, 85, 90 и т.н.) се отпускат средства в размер на 400 лева на автори – членове на Музикаутор, които отговарят на следните условия:

► Минимално членство в Музикаутор – 5 години;
► Редовно платен членски внос за последните 5 години, плащането трябва да е правено текущо, а не наведнъж преди кандидатстването;
► Да не е оттеглил поне един начин на ползване на права от репертоара на дружеството;
► До 60-годишна възраст – да има минимум 5 години, в които е взимал най-малко една минимална работна заплата.

Средствата за юбилей се отпускат служебно съгласно горепосочените условия.